Informasjon

Idrettsskader, båt- og vannsport

Forebyggende tiltak

Svømmeanlegg

 • Anlegget må være i orden
 • Alle skarpe gjenstander som knust glass, knust porselen og lignende må være fjernet
 • Bassengtrapper må sikres forsvarlig med gelender
 • Forsiktighet må utvises på glatt underlag
 • Utvis forsiktighet ved hopping og stuping i områder hvor det er stor svømmeaktivitet
 • Overhold sikkerhetssoner

Båtulykker

 • Overhold regelverk
 • Ha gode sikkerhetssoner
 • Avpass hastighet etter ferdighet
 • Unngå urent farvann
 • Unngå alkoholbruk også i forbindelse med båtsport

Vannski

 • Øk vanskelighetsgraden langsomt slik at du behersker de grunnleggende ferdigheter før du prøver deg på dristigere øvelser
 • Avpass hastighet etter egen styrke og teknisk ferdighet
 • Hold god avstand til andre kjøretøy
 • Hold god avstand til faste gjenstander
 • Bruk passende bekledning som våtdrakt, dersom temperatur i luft og vann tilsier det, og i tidlig fase av avansert teknisk trening

Personskadereduserende tiltak

 • God forberedelse
 • Prioriter styrke og kondisjonstrening
 • God oppvarming og uttøyning
 • Hjelmbruk ved motorsport
 • Flammesikre klær i motorbåt (racerbåt m/mulig eksplosjonsfare)
 • Gradvis opptrapping av vanskelighetsgrad både i stuping, vannskisport og andre vannidretter
 • Sørg for riktig førstehjelp
 • Godt førstehjelpsutstyr
 • Godt kvalifiserte førstehjelpere
 • Sørg for god oppfølging ved behandling og rehabilitering
Forrige side Neste side