Informasjon

Idrettsskader, båt- og vannsport

Fall og kollisjoner med folk eller gjenstander er de vanligste skadene.

Personskadeulykker i båt- og vannsport ligger i gråsonen mellom rene fritidsulykker og idrettsulykker.

Bakgrunn

I denne sammenheng omtaler vi personskadeulykker relatert til konkurranser og trening i båt- og vannsport. Med i denne gruppen er blant annet svømming, stuping, seiling, vannski, elvepadling, surfebrett, windsurfing, motorbåtsport, seilbrett og vannscooter.

Hvem er mest utsatt?

I 1995 var det omtrent 2000 idrettsskader i båt- og vannsport i Norge. Nyere norsk statistikk finnes ikke. Det er flest skolebarn, tenåringer og yngre voksne som skader seg. Fordelingen mellom kjønnene er nokså lik. Hele 70 prosent av skadene skjer innenfor den uorganiserte delen av idretten, noe som indikerer at disse aktivitetene er populære fritidssysler.

Hvilke skader er vanligst?

60 prosent av skadene oppstår ved fall eller kollisjoner med folk eller gjenstander. De fleste sammenstøt inntreffer i svømming, selv om det også er noen få kollisjoner i vannski og motorbåtsport. Fallene er hovedsakelig uhell i svømmehall på glatt underlag.

Det er ikke uvanlig med skader innenfor sportsaktiviteter som elvepadling og windsurfing. Innenfor windsurfing angis det at skulderplager ikke er uvanlig - særlig blant litt eldre utøvere.

Når det gjelder skadetype er det sårskader og leddskader som dominerer. Det er hovedsakelig ankelledd og håndledd som skades. 13 prosent av skadene var i 1995 brudd, fortrinnsvis i ankel, hånd, underarm og kragebein. En av tjue skader er indre hodeskader, og denne andelen er stigende, noe som settes i sammenheng med stor aktivitet i vannski og motorbåtsport.

Amerikanske undersøkelser viser at det er økt forekomst av alvorlige ryggmargsskader hos utøvere som driver med båt- og vannsport i stor fart.

Forebyggende tiltak

Svømmeanlegg

 • Anlegget må være i orden
 • Alle skarpe gjenstander som knust glass, knust porselen og lignende må være fjernet
 • Bassengtrapper må sikres forsvarlig med gelender
 • Forsiktighet må utvises på glatt underlag
 • Utvis forsiktighet ved hopping og stuping i områder hvor det er stor svømmeaktivitet
 • Overhold sikkerhetssoner

Båtulykker

 • Overhold regelverk
 • Ha gode sikkerhetssoner
 • Avpass hastighet etter ferdighet
 • Unngå urent farvann
 • Unngå alkoholbruk også i forbindelse med båtsport

Vannski

 • Øk vanskelighetsgraden langsomt slik at du behersker de grunnleggende ferdigheter før du prøver deg på dristigere øvelser
 • Avpass hastighet etter egen styrke og teknisk ferdighet
 • Hold god avstand til andre kjøretøy
 • Hold god avstand til faste gjenstander
 • Bruk passende bekledning som våtdrakt, dersom temperatur i luft og vann tilsier det, og i tidlig fase av avansert teknisk trening

Personskadereduserende tiltak

 • God forberedelse
 • Prioriter styrke og kondisjonstrening
 • God oppvarming og uttøyning
 • Hjelmbruk ved motorsport
 • Flammesikre klær i motorbåt (racerbåt m/mulig eksplosjonsfare)
 • Gradvis opptrapping av vanskelighetsgrad både i stuping, vannskisport og andre vannidretter
 • Sørg for riktig førstehjelp
 • Godt førstehjelpsutstyr
 • Godt kvalifiserte førstehjelpere
 • Sørg for god oppfølging ved behandling og rehabilitering

Sjøvettreglene

 1. Bruk typegodkjent båt. Ta med nødvendig utstyr, øsekar, årer, tollepinner, tau, dregg og lykt.
 2. Rett deg etter vær og værvarsel. Bruk båten bare i farvann som den passer for.
 3. Ha godkjent flyteplagg til alle ombord.
 4. Vis omtanke for andre og miljøet. Ta med pose for søppel.
 5. Vær utvilt og edru når du fører båt.
 6. Si fra hvor lenge du blir borte. Ta med kart og kompass.
 7. Sitt rolig i småbåter. Skal noen bytte plass, må bare én reise seg om gangen. Bruk fottøy med gummisåler.
 8. Ha riktig brannslukningsutstyr i båten. Lær å bruke det.
 9. Bli ved båten hvis den kantrer og rop om hjelp.
 10. Lær sjøens trafikkregler, husk å vike i tide. Respekter fartsgrensene.

Vil du vite mer?

Relaterte tilstander

Illustrasjoner

Brudd, håndledd

Brudd, krageben

Animasjoner