Informasjon

Effektiv forebygging av idrettsskader

Innleggssåler, leddbeskyttere og treningsprogram med ulike øvelser gir minst 50 prosent lavere risiko for idrettsskader. Dermed er dette metodene du bør benytte deg av, hvis du vil forebygge idrettsskader.

I en oversiktsstudie (metaanalyse) som ble publisert i Archives of Internal Medicine1, har forfatterne gjennomgått 32 vitenskaplige studier for å se på hvilke tiltak som kan forebygge idrettsskader. Totalt inkluderte studiene ca. 25 000 deltagere.

Minst 50 prosent lavere risiko for skader

Fem av studiene hadde sett på effekten ved bruk av støtdempende innleggssåler. Resultatene viste at dette ga en minst 50 prosent mindre risiko for skader i bena og stressbrudd, sammenlignet med å ikke bruke innleggssåle. Masseproduserte innleggssåler var like effektive som individuelt tilpassede innleggssåler.

Syv av studiene hadde sett på effekten av leddbeskyttere (knebeskytter, albuebeskytter, støttebandasje, håndleddsbeskytter o.l) Deltagerne i disse undersøkelsene deltok stort sett i høyrisikoaktiviteter som fotball, snøbrett, basketball og lignende. Beskyttelsesutstyret har åpenbart god effekt - risikoen for ankel-, håndledds- eller kneskader, ble også her redusert med minst 50 prosent.

Treningsprogram og balanseøvelser

En like stor reduksjon i risikoen for skader ble også funnet ved de seks studiene som hadde sett på effekten av treningsprogram med forebyggende øvelser. Den forebyggende effekten av disse studiene er sannsynligvis summen av flere individuelle øvelser. På grunn av måten studiene er satt opp på, er det ikke mulig å si sikkert hvilke deler av treningsprogrammene som er effektive og hvilke som ikke er det.

Trening på balansebrett ga også lovende resultater, og det ser ut til å være en effektiv måte å forebygge ankelskader på. Dog er det usikkert om det er balansebrettreningen alene som forebygger slike skader. Foreløpig finnes det ikke nok bevis til at man kan si at trening på balansebrett også kan forebygge kneskader.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Aaltonen S, Karjalainen H, Heinonen A, Parkkari J, Kujala UM. Prevention of sports injuries: systematic review of randomized controlled trials.. Arch Intern Med 2007; 167: 1585-92.