Nyhetsartikkel

For god til å ri med hjelm?

Jeg falt aldri av hesten på den turen. Men hjelmen min ble likevel ødelagt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

- Jeg kan kontrollere risikoen

Ill.foto: Colourbox. Norges Rytterforbund anbefaler at hjelmen er på plass ved ridning, men også ved kjøring, longering, tømmekjøring og løshopping.
Ill.foto: Colourbox. Norges Rytterforbund anbefaler at hjelmen er på plass ved ridning, men også ved kjøring, longering, tømmekjøring og løshopping.

I en gjennomgang av studier som har undersøkt traumatiske hjerneskader innen ridesport, fant forfatterne to studier som viste at rytterens erfaring hadde en beskyttende effekt i forhold til alle kroppslige skader, men det er uklart om erfaring beskytter spesielt mot hodeskader. Videre skriver forfatterne at bruk av ridehjelm gir en absolutt risikoreduksjon på 40-50 prosent i ridesport.1

Det er heller ikke helt unikt å skade seg uten å falle av hesten. Det ifølge en studie som ble publisert i The Journal of Trauma i 20082. Studien hadde hentet tall fra en nasjonal database og sett på riderelaterte skader som oppsto i perioden 2002-2004 (totalt 5000 skader). Studien viste at årsaken til skaden i 59 prosent av tilfellene var fall fra hesteryggen, i 22 prosent av tilfellene ble rytteren kastet av (bukket av) og i ni prosent av tilfellene oppsto skaden mens rytteren satt på hesteryggen. I 24 prosent av tilfellene var det hodet eller nakken som ble skadet.

Det er store variasjoner i bruk av hjelm i ulike land i verden. I USA regner man at omtrent en av åtte ryttere bruker hjelm3. I tidsskriftet Animals Basel har forfatterne sett på holdninger til bruk av hjelm i Australia ved å analysere ulike diskusjoner på nettet. Tre holdninger som gikk igjen her var: "Jeg kan kontrollere risikoen", "det føles ikke riktig" og "ulykker skjer".

Les også: Idrettsskader - rideulykker

Forrige side Neste side