Nyhetsartikkel

For god til å ri med hjelm?

Jeg falt aldri av hesten på den turen. Men hjelmen min ble likevel ødelagt.

Det er ikke ofte jeg ser hestefolk i Norge som ikke bruker hjelm når de rir, men når det skjer, blir jeg oppriktig forundret. Ifølge klokavskade - nettsidene til Senter for idrettsskadeforskning, er ridning den idretten hvor utøverne hyppigst skader hodet når det først oppstår en skadesituasjon: Over 90 prosent av rideskadene involverer hodet.

De gangene jeg har møtt ryttere uten hjelm, forklarer de gjerne at de gjør det "på eget ansvar", eller at de aldri faller av hesten.

Det forundrer meg at man kan være så sikker på at man ikke kan falle av hesten. Om du ikke faller av hesten, kan hjelmen fortsatt vise seg å være av avgjørende betydning.

Les også: Ridning - er det god trening?

Ødela hjelmen uten å falle av

Da jeg var fjorten år leide jeg en flott hest som jeg red på tur med flere ganger i uken. På en av disse turene red jeg i en ny westernsal. Den skilte seg fra den salen jeg vanligvis red i, blant annet fordi den hadde et salhorn i front. Vi travet i friskt tempo langs en idyllisk skogsvei, med trær og greiner tett langs veien. Midt over stien strakte det seg en tykk grein. Jeg lot hesten trave videre og dukket. Salhornet traff meg i magen, og ubehaget gjorde at jeg rykket opp igjen - og fikk greina midt i fronten av hjelmen.

Det neste jeg husker er at hesten sto og gresset på en annen kant av skogen. Jeg satt fortsatt oppå hesten. Fortumlet fikk jeg styrt hesten hjemover, og ikke før to andre på stallen styrtet mot meg mens de ropte "Hva har skjedd med deg"? forsto jeg at smellet hadde etterlatt seg synlige spor. Fløyelen i hjelmen var revet opp, og hjelmen hadde fått en stor, markant bulk.

Verken før eller siden har jeg noensinne tvilt på at ridehjelmen alltid skal være på. Hesten var snill og lydig, og jeg falt ikke av. Men hva ville skjedd med meg dersom jeg hadde ridd uten hjelm? Det, vil jeg helst ikke tenke så mye på.

Les også: Mindre stress hos barn som får stelle hest

- Jeg kan kontrollere risikoen

Ill.foto: Colourbox. Norges Rytterforbund anbefaler at hjelmen er på plass ved ridning, men også ved kjøring, longering, tømmekjøring og løshopping.
Ill.foto: Colourbox. Norges Rytterforbund anbefaler at hjelmen er på plass ved ridning, men også ved kjøring, longering, tømmekjøring og løshopping.

I en gjennomgang av studier som har undersøkt traumatiske hjerneskader innen ridesport, fant forfatterne to studier som viste at rytterens erfaring hadde en beskyttende effekt i forhold til alle kroppslige skader, men det er uklart om erfaring beskytter spesielt mot hodeskader. Videre skriver forfatterne at bruk av ridehjelm gir en absolutt risikoreduksjon på 40-50 prosent i ridesport.1

Det er heller ikke helt unikt å skade seg uten å falle av hesten. Det ifølge en studie som ble publisert i The Journal of Trauma i 20082. Studien hadde hentet tall fra en nasjonal database og sett på riderelaterte skader som oppsto i perioden 2002-2004 (totalt 5000 skader). Studien viste at årsaken til skaden i 59 prosent av tilfellene var fall fra hesteryggen, i 22 prosent av tilfellene ble rytteren kastet av (bukket av) og i ni prosent av tilfellene oppsto skaden mens rytteren satt på hesteryggen. I 24 prosent av tilfellene var det hodet eller nakken som ble skadet.

Det er store variasjoner i bruk av hjelm i ulike land i verden. I USA regner man at omtrent en av åtte ryttere bruker hjelm3. I tidsskriftet Animals Basel har forfatterne sett på holdninger til bruk av hjelm i Australia ved å analysere ulike diskusjoner på nettet. Tre holdninger som gikk igjen her var: "Jeg kan kontrollere risikoen", "det føles ikke riktig" og "ulykker skjer".

Les også: Idrettsskader - rideulykker

Charlotte Dujardin

I Norge er bruken av hjelm heldigvis langt mer utbredt. Det finnes ikke et generelt påbud om å bruke hjelm ved all ridning og hestesport, men ved alle norske rideskoler og ridesenter er det påbud om å bruke hjelm. Norges Rytterforbund (NRYF) forteller at hjelm er påbudt ved alle arrangement og konkurranser i regi av dem. Unntaket er voltige (turn på hesteryggen) og dressur. I dressurklasser for deltakere over 18 år er det vanlig å bruke flosshatt. Charlotte Dujardin ble i 2012 den første dressurrytteren som vant en olympisk gullmedalje med hjelm - ikke hatt på hodet. Årsaken? Hun byttet ut hatten etter et fall i 2009 der hun fikk brudd på hodeskallen4. Selv olympiske mestere kan altså falle av hesten.

Kilder

Referanser

  1. . Functional and structural traumatic brain injury in equestrian sports: A review of the Laterature. World Neurosurg. 2015; 83 (6): 1098-113. www.sciencedirect.com
  2. Loder RT. The demographics of equestrian-related injuries in the United States: injury patterns, orthopedic specific injuries, and avenues for injury prevention.. The Journal of Trauma 2008; 65(2): 447-60. www.ncbi.nlm.nih.gov
  3. Wikipedia: Equestrian helmet en.wikipedia.org
  4. Charlotte DUJARDIN - FEI BIO www.fei.org
  5. Norges rytterforbund: Rytterens utstyr