Nyhetsartikkel

Forebygging og behandling av vanlige skader i skulderen

Den danske foreningen for idrettsfysioterapi har oppsummert forskning om diagnose, forebygging og behandling av vanlige skulderskader i idrett.

En artikkel som var bestilt av den danske foreningen for idrettsfysioterapi, ble forhåndspublisert på nett i British Journal of Sports Medicine i oktober 20221.

Forfatterne har oppsummert forskning om diagnose, forebygging og behandling av vanlige skulderskader i idrett.

Diagnose

De fant at tester for fremre ustabilitet i skulderleddet, biceps-labrum-kompleks skader og full overrivning av subscapularis senen hadde høy diagnostisk nøyaktighet.

Forebygging

Spesifikke forebyggende program som inkluderte bevegelsesomfang, tøying, dynamisk stabilitet og styrkeøvelser hadde moderat til stor effekt i å redusere risikoen for skulderskader sammenlignet med ingen forebyggende tiltak.

Et av programmene de viser til, er utviklet ved Senter for idrettsskadeforskning.

Behandling

For å behandle vanlige skulderskader anbefales tøying, å kjøle ned det skadde området, elektroterapi og kompresjon, og styrkeøvelser. Disse tiltakene hadde god smertelindrende effekt og reduserte funksjonsnedsettelse ved subakromialt impingement syndrom (trang passasje under skulderbladets akromion).

Ved betennelse i supraspinatussenen ga varmebehandling effektiv lindring av smerte, og det ga mindre funksjonsnedsettelse sammenlignet med resultatet etter ultralydbehandling, pendelsvingninger og tøyningsøvelser.

Styrketrening alene eller i kombinasjon med tøyningsøvelser reduserte også skuldersmerter.

Forfatterne skriver at kvaliteten på forskningen som ble brukt, var lav til moderat. Det kan bety at fremtidig forskning kan føre til at anbefalingene blir endret.

Kilder

Referanser

  1. Liaghat B, Rønne Pedersen J, Skov Husted R, et al.. Diagnosis, prevention and treatment of common shoulder injuries in sport: grading the evidence – a statement paper commissioned by the Danish Society of Sports Physical Therapy (DSSF). Br J Sports Med 2022. bjsm.bmj.com