Informasjon

Idrettsskader - Fotball

De fleste skadene i fotball kommer som følge av en kollisjon eller takling mellom to spillere. De fleste skadene rammer ankler, knær eller lår.

Fotball er verdens mest populære organiserte idrett. Ifølge FIFAs Big Count fra 2007 (FIFA - Fèdèration Internationale de Football Association) spiller 265 millioner mennesker fotball. Det vil si omtrent 26 millioner kvinner, og 239 millioner menn.

Tall fra Norges Fotballforbund viser at 263 782 gutter og menn spilte organisert fotball i Norge i 2017. Det samme gjaldt 114 059 jenter og kvinner - det vil si totalt 377 841 personer.

Idrettsskader utgjør omtrent 17 prosent av alle personskader i Norge. Av idrettene er det fotball, håndball og skisport som peker seg klart ut med den største andelen skader. At disse idrettene topper statistikken er ikke fordi de nødvendigvis er mer risikofylte enn andre, men også fordi de er de mest populære idrettene i Norge.

Skadehyppigheten i fotball er høy i forhold til mange andre idretter. Fotballspillere spiller raskere og mer aggressivt enn før, noe som krever enda bedre form og enda mer trening. Undersøkelser viser at skadeforekomsten er høyere i fotballkamper enn på trening. Skadeforekomsten er totalt sett på 10-35 skader per 1000 timer med fotballspilling.

En skade per sesong

Man regner at alle profesjonelle fotballspillere opplever en aktivitetsbegrensende skade per sesong. Den totale forekomsten av skader hos profesjonelle mannlige fotballspillere er på 2.5 til 9 skader per 1000 timer med fotballtrening. Skadeforekomsten i fotballkamper for samme gruppe, varierte fra 8.7 til 66 skader per 1000 timer.

Hos kvinner regner man med en total skadeforekomst på 1.93 skader per 1000 timer med fotball. I kamp regnes total skadeforekomst å variere fra 9.1 til 24 skader per 1000 timer.

Hos barn og ungdom (gutter) i alderen 13-19 år var skadeforekomsten 1-5 per 1000 timer med fotballtrening. Skader i fotballkamp var i snitt 15-20 skader per 1000 timer hos spillere i alderen 15-19 år.

Skadeforekomst har sammenheng med alder, treningsmengde, nivå og treningsstandard. Desto eldre spilleren er, desto høyere er risikoen for å bli skadet. Spillerposisjon, årstid, at man skjuler en skade, dobbel byrde, misforhold mellom eksternt press og intern innsats, trening, tid mellom kampene og modenhet kan også spille inn på skaderisikoen.

Neste side