Informasjon

Idrettsskader - Fotball

Halvparten av skadene i fotball kommer som følge av en kollisjon eller takling mellom to spillere. De hyppigste skadene er leddbåndskader, strekkskader og beinbrudd.

Idrettsskader utgjør omtrent 17 prosent av alle personskader i Norge. Av idrettene er det fotball og håndball som peker seg klart ut med den største andelen skader, fotball med 33 prosent av alle skader og håndball med 12 prosent. At disse idrettene topper statistikken er ikke fordi de nødvendigvis er mer risikofylte enn andre, men like mye fordi de er de mest populære idrettene i Norge.

Skadehyppigheten i fotball er høy i forhold til andre idretter. Undersøkelser viser at den totale forekomsten av skader i fotball ligger mellom 9 og 35 skader per 1000 timer med aktiv fotball hos voksne, og mellom 0,5 og 13 skader per 1000 timer med fotball hos ungdom. Desto eldre spilleren er, desto større er risikoen for å bli skadet.

Hvem er mest utsatt?

De fleste skadetilfeller i fotball skjedde tidligere hos menn, men studier blant norske og svenske kvinnelige elite- og amatørspillere har vist at skadefrekvensen i kvinnefotball nå er nesten like høy som blant menn. Aldersgruppen 18 - 24 år har flest skader. Omtrent halvparten av skadene skjer i den organiserte idretten, bedriftsfotballen står for 15 prosent, og 10 prosent av tilfellene skjer i skolen.

Neste side