Informasjon

Idrettsskader - Fotball

Halvparten av skadene i fotball kommer som følge av en kollisjon eller takling mellom to spillere. De hyppigste skadene er leddbåndskader, strekkskader og beinbrudd.

Forebyggende tiltak

Tekniske tiltak

 • Harde, skarpe gjenstander må fjernes fra banen og dens umiddelbare omgivelser.

Underlag

 • Ved spilling på is bør det brukes dertil egnet skotøy med skruknotter for å hindre fall og slagskader.
 • En bør unngå lange ispigger under fremre del av sålen for å redusere faren for sårskade hos utøveren selv og med-/motspiller. Varsomhet må utvises i taklinger når dette utstyret brukes.
 • Ved spill på glatte kunstgressbaner bør det brukes tøy som forebygger friksjonsskader (brannskade) mot underlaget.

Regelverk

 • Regelverket må være klart og gi klare grenser for aggressiv atferd.
 • Dommeren må overholde regelverket og gripe inn før en åpenbart presset situasjon fører til personskade.

Personlige tiltak

 • Godt treningsgrunnlag og god oppvarming er særdeles viktig.
 • Styrketrening gir god beskyttelse mot skader på ledd/ leddbånd.
 • Overhold bestemmelsene for spilletid for yngre årsklasser (også for de øvrige).

Generelle tiltak

 • Gi undervisning i skadeforebyggende tiltak.
 • Sørg for at kvalifisert helsepersonell er tilgjengelig.
 • Gi riktig førstehjelp på skadestedet.
 • God opptrening etter skade forebygger nye skader.
Forrige side Neste side