Nyhetsartikkel

Fotballskader hos barn og unge

Skaderisikoen ved fotball er høy sammenlignet med mange andre idretter.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Noe av det viktigste du kan gjøre for å forebygge skader, er å følge reglene og respektere motspillerne dine.

Fotball er en av verdens mest populære idretter. Norges Fotballforbund består av 27.089 lag, og hele 362.833 utøvere. 273.541 av utøverne er barn og unge under 19 år. I tillegg kommer alle de som ikke deltar i noe lag, men som holder seg spreke ved å spille fotball med naboer og venner på løkka. Å spille fotball er en sunn måte for barn å øke aktivitetsnivået og holde seg i form på. Idretten krever intens fysisk innsats i lengre tid gjennom trening og kamper, og bidrar altså til å holde flere hundre tusen nordmenn i form.

Ifølge en oversiktsartikkel fra American Academy of Pediatrics1 er skaderisikoen høyere enn i mange andre kontaktidretter. Idretter som har mindre hyppighet av skader, er blant annet landhockey, rugby, basketball og amerikansk fotball. Flere studier har konkludert med at skaderisikoen blant unge fotballspillere er høy2.

Høyere skaderisiko for spillere under 15 år

I USA ble det registrert 186.544 fotballrelaterte skader i 2006. Ca. 80 prosent av disse skadene oppstod hos spillere som var under 24 år. 44 prosent av skadene rammet deltagere som var under 15 år. Deltagere under 15 år ser altså ut til å ha høyere skaderisiko og høyere forekomst av skader enn eldre fotballspillere har. Tallene fra den amerikanske rapporten viser at det oppstår to fotballrelaterte skader per 1000 deltagere på det meste. For fotballspillere over 12 år, er det rapportert en frekvens på 4 til 7.6 skader per 1000 spilte timer.

I noen studier ser det ut som om jenter skader seg litt hyppigere på trening, mens gutter oftest skader seg i kamp. Generelt er risikoen større for skader i kamp enn på trening. Jenter har større risiko for å rive av korsbåndet i kneet og for hjernerystelse enn gutter har. En studie har konkludert med at kvinnelige collegestudenter har 2.8 ganger høyere risiko for å rive av korsbåndet enn gutter har. Andre studier har indikert at risikoen for denne skaden hos jenter er hele 4-6 ganger høyere enn hos gutter.

Neste side