Nyhetsartikkel

Fotballskader hos barn og unge

Sjelden alvorlige skader

Skaderisikoen ved innendørs og utendørs fotball er ganske lik, men kneskader skjer oftere ved utendørs fotball. De fleste skadene som oppstår i fotball er ikke skader som er forbundet med overbelastning, men på grunn av kollisjoner med andre spillere, med bakken eller med målstengene. Kontaktskader oppstår oftest ved taklinger eller når spilleren header ballen. Andre årsaker til skader er når spilleren løper, vrir seg, snur, skyter eller lander etter et hopp.

Skadene som oppstår, er heldigvis sjelden alvorlige, og ofte er det nok med litt enkel førstehjelp, eller maksimalt en ukes hvile fra trening. Skader i beina er vanligst. Ankelskader utgjør 16-29 prosent av skadene, dette er mer vanlig hos gutter enn hos jenter. Kneskader utgjorde 7-36 prosent av skadene, disse skadene oppsto altså hyppigst hos jenter. Blåmerker, forstuelse og forstrekninger er de vanligste skadene. Bruddskader utgjorde mindre enn ti prosent av skadene.

Direkte støt mot magen kan føre til skader på indre organer. Selv om dette i de fleste tilfeller er mindre alvorlig, har det vært tilfeller hvor slike sammenstøt har ført til livstruende skader (eksempel blødning fra milten), og til og med død.

Forrige side Neste side