Nyhetsartikkel

Fotballskader hos barn og unge

Målstengene er årsak til de fleste dødsfallene

Dødsfall på fotballbanen p grunn av skader er nesten utelukkende forbundet med kollisjoner med målstengene. Siden 1979 er det i USA rapportert om 28 dødsfall i forbindelse med mål som har veltet. Dette har ført til at det i dag i USA er strenge regler som gjelder for sikring av målstengene - både når de blir brukt til kamper og trening, og når de ikke er i bruk.

Hjernerystelse forekommer like ofte blant fotballspillere som hos amerikanske fotballspillere og ishockeyspillere. De vanligste årsakene til hjernerystelse er kollisjoner - der det i 47 prosent av tilfellene var et hardt sammenstøt med en annen spillers hode, albue eller fot som forårsaket skadene. I 24 prosent av tilfellene var årsaken et ublidt møte med ballen, og i 17 prosent av tilfellene var det møtet med bakken eller målstengene som ble for hardt.

Kollisjoner - ikke heading av ballen - er den vanligste årsaken til akutte hodeskader3. En kritisk gjennomgang av tidligere studier støtter ikke teorien om at heading er sannsynlig årsak til hverken akutte hjerneskader eller hjerneskader som følge av gjentatte headinger. Likevel er det samlet råd i den amerikanske rapporten publisert i Pediatrics, om hvordan man skal forebygge slike skader. Rådene går ut på å trene riktig heade-teknikk, og vente med å introdusere barn for teknikken til de er gamle nok. Riktig teknikk går ut på å spenne nakkemuskulaturen, holde hodet ned mot brystet, og treffe ballen med pannen eller hårlinjen. Det er også viktig at ballen er vannfast, har riktig størrelse for aldersgruppen, og at den ikke er for hard (for hardt pumpet opp).

Forrige side Neste side