Informasjon

Idrettsskader - Friidrett

De vanligste skadene i friidrett er strekkskader og senebetennelser, men også leddbåndskader er hyppige.

Friidrett omfatter øvelser som går over et vidt spekter som løping, hopping og kasting. Mange øvelser har preg av individuell eksplosiv aktivitet, noen av finslepen teknikk. Andre grener har et mer "fredsommelig" preg av kondisjonsidrett. Det skilles derfor mellom akutte skader og belastningsskader. Skadepanoramaet blir naturlig nok også vidt med så stor ulikhet i de øvelser som er sammenfattet under fellesbenevnelsen.

Hvem er mest utsatt?

Veldig få barn blir skadet, men i tenårene stiger skadetallene drastisk. Det begynner å bli mer prestisje, fart og tekniske prestasjonskrav oppover mot seniornivå, og dermed også flere skader. Skadetallene holder seg stabile fram til 30-årsalderen, for så å synke gradvis i aldersgruppene over 30 år. Det er litt flere menn enn kvinner som skader seg, forholdet mellom kjønnene er omtrent 60 - 40.

Neste side