Informasjon

Idrettsskader - Friidrett

Forebyggende tiltak

 • Det tekniske utstyr må være i orden
 • Godt oppmerkede baner
 • Løpebaner i sikker avstand fra publikum under hastighetstrening og konkurranser
 • Respekt for regelverk er særlig viktig i stafett og andre løp med tette felt av løpere
 • God sikkerhetsavstand fra nedslagsfelt for redskaper i kasteøvelser
 • Solid skjerming av kastområdet ved slegge
 • Tilstrekkelig polstring i nedslagsfeltet ved høydesprang
 • Godt oppmåket, myk grop ved lengdesprang
 • Unngå skarpe og harde gjenstander på løpebane og i nedslagsfelt
 • Unngå utstikkende metall og tredeler imot løpebaner og nedslagsfelt
 • Velg trygge treningsområder når man må trene utenom idrettsanlegg, særlig viktig ved trening i miljø med motorisert trafikk
 • God oppvarming og uttøyning er alfa og omega
 • Man må velge vanskelighetsgrad og innsats som passer med sin egen tekniske utvikling
 • Unngå eksplosiv og voldsom kraftkrevende disiplin når man ikke er godt nok muskulært trent
 • Legge stor vekt på teknisk læring
 • Gradvis opptrapping av kraftinnsats etter at teknikken er godt innøvet
 • Utøv adekvat førstehjelp
 • Ha godt førstehjelpsutstyr på stedet
 • Sikre god rehabilitering
Forrige side Neste side