Informasjon

Idrettsskader innenfor kampsport og gymnastikk

Temaside om Korona

Hvilke skader er vanligst?

Vanligste skademekanisme er kollisjoner og sammenstøt, og hovedsakelig forekommer disse i lagidrettene som bedrives i gymnastikktimer i skolen. Akutte overbelastninger er en annen vanlig måte man blir skadet på i disse idrettene, noe som henger sammen med raske og plutselige bevegelser, spesielt i kampsport. Fall er årsaken til skade i en av tre tilfeller, det være seg enten vanlig snubling og lignende, eller det kan dreie seg om fall ned fra ulike turnapparater.

Leddskadene dominerer. Fallskadene samt kraftfulle slag og spark i kampidretter er årsaken til dette. Leddbåndene berger som regel. Bruddskadene, som utgjør en fjerdedel, har lignende skademekanisme. Vanlige bruddsteder er kragebein, ribbein, håndledd og ankel.

De fleste skadene i denne gruppen idretter er av lettere karakter, men noen få alvorlige skader er det, og disse kommer hovedsakelig i kampsportene.

Boksing og MMA (Mixed Martial Arts) har klart høyere skadefrekvens enn andre kampsporter, og da særlig hode- og nakkeskader. En studie viste at MMA hadde en generell skaderate pr 100 kamper på 29, mens boksing hadde 17. Den mest vanlige avslutningen i en MMA kamp i dette studiet viste seg å være ved teknisk knockout etterfulgt av en såkalt Tap Out. Tap out betyr at deltakeren signaliserer at han gir seg. Når man så på rene knock outs hadde MMA en KO rate på 6.4 prosent, mens boksing hadde en rate på 11.3 prosent.

Forrige side Neste side