Informasjon

Idrettsskader innenfor kampsport og gymnastikk

Temaside om Korona

Forebyggende tiltak

 • God oppvarming og uttøyning
 • Langsom og trygg økning i kravet til komplisert teknikk. Det er veldig viktig ikke å sette for store tekniske krav til barna før de har god nok kroppsbeherskelse, styrke og spenst
 • Kartlegg skadevoldende elementer i treningsmiljøet (gymnastikkhallen, turnhallen)
 • Fjern eller ev. polstre skarpe utstikkende gjenstander
 • Identifiser voldelige utøvere i kampsportene og ta dem ut av aktiviteten
 • Legg vekt på beherskelse og etikk
 • Sikre god spenst og styrke for å gjøre utøverne i stand til å tåle en større akutt belastning bedre
 • Hver enkelt må velge en idrett som passer med sitt nivå
 • Ha godt polstrede madrasser til å lande på
 • Bruk beskyttelsesutstyr (tannbeskytter, hjelm, knebeskytter, albuebeskytter, lyskebeskytter)
 • Sørg for riktig førstehjelp
 • Godt førstehjelpsutstyr
 • Godt kvalifiserte førstehjelpere
 • Sørg for god oppfølging ved behandling og rehabilitering
Forrige side Neste side