Informasjon

Idrettsskader innenfor kampsport og gymnastikk

Hvilke idrettskader rammer oftest innen kampsport og gymnastikk?

Temaside om Korona

Innenfor samme kategori som gymnastikk har vi valgt å rubrisere de kampidretter som foregår i gymnastikk- og turnhaller, som tae-kwon-do, jiu-jitsu, boksing og typer kampsport.

Gymnastikk

Klassisk gymnastikk var én av de store folkeidretter i første halvdel av 1900-tallet, i noen grad også opp gjennom 50- og 60-årene. Senere har lagidretter overtatt mye av arenaen sammen med individuelle idretter som langrenn og løping. I skoleidretten har gymnastikken til dels beholdt sin sterke posisjon. En del av de øvelser som gjøres i kroppsøvingsundervisningen synes fortsatt å ha preg av vanlig gymnastikk i ulike former, både med og uten apparatur.

Kampsport

I kampsport generelt er det på grunn av slag og spark mot kropp og hode en større risiko for mer alvorlige skader enn i de fleste andre idretter. Derfor er det viktig med beskyttelse, kunnskap om idretten, riktig trening og klare regler som følges for å forhindre skader i slike idretter. Det er det færre skader i kampsport enn i mange andre idretter. 

Hvilke skader er vanligst?

Vanligste skademekanisme er kollisjoner og sammenstøt, og hovedsakelig forekommer disse i lagidrettene som bedrives i gymnastikktimer i skolen. Akutte overbelastninger er en annen vanlig måte man blir skadet på i disse idrettene, noe som henger sammen med raske og plutselige bevegelser, spesielt i kampsport. Fall er årsaken til skade i en av tre tilfeller, det være seg enten vanlig snubling og lignende, eller det kan dreie seg om fall ned fra ulike turnapparater.

Leddskadene dominerer. Fallskadene samt kraftfulle slag og spark i kampidretter er årsaken til dette. Leddbåndene berger som regel. Bruddskadene, som utgjør en fjerdedel, har lignende skademekanisme. Vanlige bruddsteder er kragebein, ribbein, håndledd og ankel.

De fleste skadene i denne gruppen idretter er av lettere karakter, men noen få alvorlige skader er det, og disse kommer hovedsakelig i kampsportene.

Boksing og MMA (Mixed Martial Arts) har klart høyere skadefrekvens enn andre kampsporter, og da særlig hode- og nakkeskader. En studie viste at MMA hadde en generell skaderate pr 100 kamper på 29, mens boksing hadde 17. Den mest vanlige avslutningen i en MMA kamp i dette studiet viste seg å være ved teknisk knockout etterfulgt av en såkalt Tap Out. Tap out betyr at deltakeren signaliserer at han gir seg. Når man så på rene knock outs, hadde MMA en KO rate på 6.4 prosent, mens boksing hadde en rate på 11.3 prosent.

En vanlig skade i boksing er brudd i mellomhåndsbena (metakarpene). Nesebrudd, kjevebrudd og ribbensbrudd er heller ikke uvanlige. Mindre smertefullt, men langt vanligere, er kuttskader og bloduttredelser - særlig på hodet.

Hjernerystelse er blant de alvorligste skadene i alle typer kontaktsport. Gjentatte hjernerystelser er spesielt bekymringsfullt og kan ifølge studier i noen tilfeller føre til permanente skader.

Forebyggende tiltak

 • God oppvarming og uttøyning
 • Langsom og trygg økning i kravet til komplisert teknikk. Det er veldig viktig ikke å sette for store tekniske krav til barna før de har god nok kroppsbeherskelse, styrke og spenst
 • Kartlegg skadevoldende elementer i treningsmiljøet (gymnastikkhallen, turnhallen)
 • Fjern eller ev. polstre skarpe utstikkende gjenstander
 • Identifiser voldelige utøvere i kampsportene og ta dem ut av aktiviteten
 • Legg vekt på beherskelse og etikk
 • Sikre god spenst og styrke for å gjøre utøverne i stand til å tåle en større akutt belastning bedre
 • Hver enkelt må velge en idrett som passer med sitt nivå
 • Ha godt polstrede madrasser til å lande på
 • Bruk beskyttelsesutstyr (tannbeskytter, hjelm, knebeskytter, albuebeskytter, lyskebeskytter)
 • Sørg for riktig førstehjelp
 • Godt førstehjelpsutstyr
 • Godt kvalifiserte førstehjelpere
 • Sørg for god oppfølging ved behandling og rehabilitering

Vil du vite mer?

Relaterte tilstander

Illustrasjoner