Informasjon

Idrettsskader - Håndball

Håndballskader er som regel kontaktskader i underekstremitetene (ca. 40%), i hodet (ca. 20%) og i overekstremitetene 20%.

Hopp til innhold

Hvem er mest utsatt?

En internasjonal studie1 registrerte skadeomfang, skadetype og skadested blant kvinner og menn i internasjonal topphåndball. Studien viser at skadeforekomsten var 108 skader per 1000 spilte timer eller 1,5 skader per kamp. Tallet for fraværsskader fra kamp var lavere med 27 skader per 1000 spilte timer som er på samme nivå som vi har sett i norsk elitehåndball. De fleste skadene var kontaktskader, bare 16% var ikke-kontakt skader. De fleste skadene oppsto i underekstremitetene (42%), fulgt av skader i hodet (23%) og overekstremitetene (18%). Den vanligste diagnosen var støtskade mot hode og ankel overtråkk. Det høye antallet støtskader mot hodet var overraskende og er ikke funnet i norsk håndball. Skader av ankel og kne var de to skadetypene som ga hyppigst fravær fra kamp.