Informasjon

Idrettsskader - Håndball

I håndball er det er leddskader som er den klart dominerende gruppen skader. Skader på kneleddets korsbånd og større skulderskader er de mest fryktede blant leddskadene.

Hvem er mest utsatt?

En internasjonal studie1 registrerte skadeomfang, skadetype og skadested blant kvinner og menn i internasjonal topphåndball. Studien viser at skadeforekomsten var 108 skader per 1000 spilte timer eller 1,5 skader per kamp. Tallet for fraværsskader fra kamp var lavere med 27 skader per 1000 spilte timer som er på samme nivå som vi har sett i norsk elitehåndball. De fleste skadene var kontaktskader, bare 16 prosent var ikke-kontakt skader. De fleste skadene oppsto i underkroppen (42 prosent), fulgt av skader i hodet (23 prosent) og overkroppen (18 prosent). Den vanligste diagnosen var støtskade mot hode og ankel overtråkk. Det høye antallet støtskader mot hodet var overraskende og er ikke funnet i norsk håndball. Skader av ankel og kne var de to skadetypene som ga hyppigst fravær fra kamp.

Neste side