Informasjon

Idrettsskader - Håndball

I Håndball er det er leddskader som er den klart dominerende gruppen skader. Skader på kneleddets korsbånd og større skulderskader er de mest fryktede blant leddskadene.

Forebyggende tiltak

Tekniske tiltak

 • Vær obs på friksjonsforhold mellom skotøy og underlag. Velg riktig sko i forhold til underlag. Velg om mulig parkettunderlag, som gir langt mindre friksjon enn gummiunderlag.
 • Sørg for god sikkerhetsavstand til harde og skarpe gjenstander på siden av banen. Polstre skarpe og andre fremstående gjenstander som ikke kan fjernes.

Regelverk/disiplin

 • Dommerne må være sitt ansvar bevisst og dempe farefull kamputvikling.

Personlige tiltak

 • God grunntrening er viktig, spesielt styrketrening. Sterke muskler rundt ledd minsker sjansen for leddbåndskader, som f.eks. korsbåndskade.
 • God oppvarming er meget viktig.
 • Lytt til kroppens signaler. Ikke press deg selv hvis du er halvskadet. Det øker bare sjansen for skade.
 • Bruk tannbeskyttelse.

Generelle tiltak

 • Gi undervisning i skadeforebyggende tiltak.
 • Sørge for kvalifisert helsepersonell.
 • Gi riktig førstehjelp på skadestedet.
 • God opptrening etter skade forebygger nye skader.
Forrige side Neste side