Informasjon

Idrettsskader - Håndball

I Håndball er det er leddskader som er den klart dominerende gruppen skader. Skader på kneleddets korsbånd og større skulderskader er de mest fryktede blant leddskadene.

Hvem er mest utsatt?

En internasjonal studie1 registrerte skadeomfang, skadetype og skadested blant kvinner og menn i internasjonal topphåndball. Studien viser at skadeforekomsten var 108 skader per 1000 spilte timer eller 1,5 skader per kamp. Tallet for fraværsskader fra kamp var lavere med 27 skader per 1000 spilte timer som er på samme nivå som vi har sett i norsk elitehåndball. De fleste skadene var kontaktskader, bare 16 prosent var ikke-kontakt skader. De fleste skadene oppsto i underkroppen (42 prosent), fulgt av skader i hodet (23 prosent) og overekroppen (18 prosent). Den vanligste diagnosen var støtskade mot hode og ankel overtråkk. Det høye antallet støtskader mot hodet var overraskende og er ikke funnet i norsk håndball. Skader av ankel og kne var de to skadetypene som ga hyppigst fravær fra kamp.

Hvilke skader er vanligst?

Leddskader er den klart dominerende gruppe skader i håndballidretten. Skader på kneleddets korsbånd og større skulderskader er de mest fryktede blant leddskadene. Den store majoritet er imidlertid mindre forstuvninger som ikke gir operasjonsbehov, og som heller ikke gir varig mén. Bruddskader utgjør 15 prosent. Det gjør også støt- og slagskader. Støt- og slagskader fører oftest til indre blødninger, som for eksempel blødning omkring ledd, og i og rundt muskulatur/ sener. Blant skader i skulder/ arm og hånd er "hekteskaden" mot skulderen alvorligst. Den kan føre til skade på både leddbånd, leddkapsel og sener, i tillegg til mindre bruddskader. De aller fleste skader i håndball er av lettere karakter, og de litt verre skadene gir med få unntak ikke noe varig mén.

Leddbåndskader

Strekk eller avrivning av leddbånd skjer hyppigst på utsiden eller innsiden av ankelen og på sidene av kneleddet. Skaden oppstår ofte i forbindelse med overtråkk eller vridning av ankelen hvis du lander forkjært. Varigheten av slike skader kan variere fra dager til over et halvt år (korsbåndskader). Dersom du har overstrukket eller revet over et leddbånd en gang, er du i høyere risiko for å gjøre det på nytt igjen - noe som kan føre til kronisk leddbåndinstabilitet.

Les mer om de konkrete leddbåndskadene:

Strekkskader

Strekkskader skjer hyppigst i lår, legg og lyske. Overrivning av muskelfibre, muskelbrist, skjer oftest i forbindelse med en rask spurt, en plutselig oppbremsing, en brå retningsforandring eller ved at du blir truffet av et hardt skudd. Slike skader oppstår hyppigere hvis du har slurvet med oppvarmingen. Vanligvis er dette kortvarige skader, men i noen tilfeller, for eksempel ved hamstringskader, kan det ta opptil en måned og vel så det før man er tilbake i kamp.

Les mer om strekkskader:

Beinbrudd

Bruddskader kan oppstå i de fleste bein i kroppen. Sammenstøt, vridning, holdes igjen i skuddarmen, lander forkjært kan alle føre til beinbrudd. Langvarig overbelastning kan føre til stressbrudd, trøtthetsbrudd. Bruddskader fører ofte til langvarige skadefravær.

Les mer om de vanligste bruddskadene:

Meniskskade

Meniskene er to bruskskiver som virker som støtputer inne i kneleddet. Rifter kan oppstå i meniskene i forbindelse med vridende kneleddsbevegelser. Skaden skjer ofte ved taklinger, finter eller dersom man får kneet under seg. Aktive håndballspillere vil som regel behøve en operasjon for å få fjernet bruskbiter som er ødelagte.

Les mer om meniskskader her:

Kne, korsbånd
Kne, korsbånd
Kne - menisk, sett forfra
Kne - menisk, sett forfra
Menisker, oversikt
Menisker, oversikt
 

Korsbåndskade

Kneleddet har to sterke korsbånd, det fremre og bakre. Et korsbånd kan i fotball ryke som følge av en overstrekking i kneleddet eller ved rotasjon av kneet. Skaden kan oppstå både med og uten kontakt med annen spiller, for eksempel ved finter, landinger eller taklinger der benet blir stående fast i gulvet. De fleste korsbåndskader hos aktive håndballspillere blir operert og rehabiliteringen krever lang tid. Det tar gjerne minst 6 måneder før du er tilbake i kamp igjen.

Les mer om korsbåndskader her:

Senebetennelser

Overbelastning over tid, eller en brå bevegelse, kan skade sener og senefester. Håndballspillere er særlig utsatte for lyskeskader. Slike skader krever avlastning og ro, og opptrening i form av bevegelsesøvelser og styrkeøvelser.

Les mer om aktuelle seneskader her:

Diverse skader

Håndballspillere kan dessuten være utsatt for en lang rekke andre skader. Les mer om disse her:

Forebyggende tiltak

Tekniske tiltak

 • Vær obs på friksjonsforhold mellom skotøy og underlag. Velg riktig sko i forhold til underlag. Velg om mulig parkettunderlag, som gir langt mindre friksjon enn gummiunderlag.
 • Sørg for god sikkerhetsavstand til harde og skarpe gjenstander på siden av banen. Polstre skarpe og andre fremstående gjenstander som ikke kan fjernes.

Regelverk/disiplin

 • Dommerne må være sitt ansvar bevisst og dempe farefull kamputvikling.

Personlige tiltak

 • God grunntrening er viktig, spesielt styrketrening. Sterke muskler rundt ledd minsker sjansen for leddbåndskader, som f.eks. korsbåndskade.
 • God oppvarming er meget viktig.
 • Lytt til kroppens signaler. Ikke press deg selv hvis du er halvskadet. Det øker bare sjansen for skade.
 • Bruk tannbeskyttelse.

Generelle tiltak

 • Gi undervisning i skadeforebyggende tiltak.
 • Sørge for kvalifisert helsepersonell.
 • Gi riktig førstehjelp på skadestedet.
 • God opptrening etter skade forebygger nye skader.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

 1. Langevoort G, Myklebust G, Dvorak J, Junge A. Handball injuries during major international tournaments. Scand J Med Sci Sports 2007; 17: 400-7. pmid:17038157 PubMed