Informasjon

Idrettsskader - Hurtigløp på skøyter

Over halvparten av de som skader seg på skøytebanen, er barn under seks år.

Hvem er mest utsatt?

Hurtigløp på skøyter er en idrettsgren som tradisjonelt er forbundet med lite skader. I likhet med mange andre kondisjonskrevende idretter vil de idrettsmedisinske problemer i denne idrettsgren være dominert av belastningslidelsene. I en eldre norsk studie fant man at over halvparten av skøyteskader rammet barn under 6 år. I tenårene er det relativt få skader, mens skadeantallet stiger igjen for aldersgruppen 18-24 år, der aktiviteten er større. Skadefordelingen mellom kjønnene er nokså lik. Av aktive løpere er det flest menn. 18 prosent av skadene skjedde i den organiserte idretten. Det drives en del skøytegåing i skolegymnastikken, og faktisk skjedde 30 prosent av skadene her.

Neste side