Informasjon

Idrettsskader - Hurtigløp på skøyter

Hurtigløp på skøyter er en idrettsgren som tradisjonelt er forbundet med lite skader.

Hvem er mest utsatt?

I likhet med mange andre kondisjonskrevende idretter vil de idrettsmedisinske problemer i denne idrettsgrenen være dominert av belastningslidelsene. I tenårene er det relativt få skader, mens skadeantallet stiger igjen for aldersgruppen 18-24 år, der aktiviteten er større. Skadefordelingen mellom kjønnene er nokså lik. Av aktive løpere er det flest menn. I en eldre studie skjedde 18 prosent av skadene i den organiserte idretten, mens 30 prosent skjedde i forbindelse med skøytegåing i skolegymnastikken.

Neste side