Informasjon

Idrettsbrokk, lyskesmerter

Når bør du kontakte lege?

Dersom du er idrettsutøver eller mosjonist, og du over tid har merket tiltakende lyskesmerter, bør du ikke vente med å kontakte lege. Jo lengre du venter, og jo lengre du trosser smertene, jo lengre tid vil det ta før du blir bra.

Noen ganger vil legen i første omfang tilrå at du holder deg i ro, eventuelt at du driver med øvelser under instruksjon av fysioterapeut. Dersom dette ikke fører frem, bør du henvises til kirurg.

Toppidrettsutøvere bør henvises til kirurg (ortoped) snarest, da andre behandlingsalternativ sjelden er tilfredsstillende og innebærer i beste fall at det tar lang tid før utøveren er tilbake på idrettsarenaen.

Forrige side Neste side