Informasjon

Idrettsbrokk, lyskesmerter

Behandling

Det enkleste tiltaket i starten er hvile, eventuelt å legge på ispakker 3-4 ganger daglig i ca. 10-20 minutter. Betennelsesdempende medisiner (NSAIDs) vil også dempe plagene, og hos noen blir det satt kortisonsprøyte i området. Dog, etter en slik hvileperiode vil utøveren oftest oppleve tilbakefall av symptomene når den idrettslige aktiviteten gjenopptas. Operativ behandling er da en mulighet.

Konservativ behandling

Aktive tøyningsøvelser kan ha forebyggende og terapeutisk effekt.

Konservativ behandling er for de fleste midlertidig behandling frem til kirurgi kan bli utført. Under ledelse av fysioterapeut driver du med stabiliserende og styrkende øvelser i bekkenregionen. Øvelsene vil i beste fall kunne stoppe forverringen av tilstanden, men når den idrettslige aktiviteten gjenopptas, blir det gjerne tilbakefall.

Spesialbukser, kompresjonsshorts, kan bidra til å lindre plagene under sportslige aktiviteter inntil kirurgi kan utføres, men igjen - husk at fortsatt idrettsaktivitet kan forlenge tilhelingstiden.

Kirurgi

Operasjon er nødvendig for å helbrede tilstanden, selv om kvalitetsstudier som bekrefter dette, mangler. Det er også et dilemma at det ikke er enighet om hva skaden består i, og dermed hvilken type inngrep som er best egnet.

Vellykket kirurgi forutsetter nøyaktig diagnose, nøyaktig reparasjon av skaden og etterbehandling i form av et standardisert rehabiliteringsprogram. Inngrepet innebærer å forsterke bakre vegg i lyskekanalen med å operere inn et nett, og operasjonen kan utføres som åpen kirurgi eller med kikkhullsteknikk (laparoskopisk teknikk).

Rehabilitering

Etter operasjonen er det viktig at du den første tiden unngår raske vridninger og vendinger. Du bør opp og gå fra dag én. Det tilrås gradvis økende belastninger med øvelser som innbefatter bekkenstabiliserende muskler, bøyelighet og styrke.

Norske anbefalinger tilrår 4-6 ukers avlastning av bukveggsmusklene etter åpen kirurgi. Ved laparaskopisk implantasjon av nett, kan aktiv opptrening starte etter 2-4 uker. Deretter forsiktig og gradvis økende styrketrening. Vanligvis kan idrettsutøveren gjenoppta sin idrettsaktivitet for fullt etter ca. 2-3 måneder.

Amerikanske anbefalinger foreslår at du kan starte med jogging rett fremover etter 10 til 14 dager, og spurter rett fremover kan vanligvis startes etter 3 uker. Deretter gjenopptar du gradvis idrettsspesifikk opptrening. Gjenopptakelse av konkurranseidrett kan vanligvis skje etter ca. 5 uker.

Noe stivhet og ubehag må påregnes dagen etter at du har deltatt i idrettslig aktivitet, og det anbefales derfor noe aktivitet hver dag for å dempe disse plagene.

Forebyggende behandling

Styrke- og stabilitetsøvelser kan bedre muskelfunksjonen i magen og bekkenet. Styrkeøvelser gjennomført på en matte med bruk av stor ball som du sitter på (Swiss Ball), og motstandsbånd, er ideelt, fordi det styrker muskulaturen og stabiliteten og kan motvirke de sterke kreftene som nedre del av magen og bekkenet utsettes for hos disse utøverne. Slike forebyggende aktiviteter kan redusere risikoen for å få idrettsbrokk.

Forrige side Neste side