Informasjon

Menstruasjonsforstyrrelser hos toppidrettsutøvere kan skyldes arvelig tilstand

Ny forskning fra Karolinska Institutet i Sverige viser at menstruasjonsforstyrrelser blant kvinnelige toppidrettsutøvere, kan ha andre årsaker enn et lavt energiinntak kombinert med hard trening.

Temaside om Korona

For i en doktorgradsavhandling der disputasen finner sted fredag 18. april, har Magnus Hagmar, overlege ved Kvinneklinikken ved Karolinska Universitetssjukhuset, funnet at slike menstruasjonsforstyrrelser kan være forårsaket av PCOS. PCOS - polycystisk ovariesyndrom - er en arvelig tilstand som gir økt nivå av mannlige kjønnshormon (testosteron).

Ingen sammenheng med bruk av doping

PCOS er en vanlig grunn til menstruasjonsforstyrrelser hos kvinner, men i sine studier har Hagmar funnet at det forekommer oftere blant kvinnelige toppidrettsutøvere enn blant kvinner i befolkningen forøvrig. Hele 37 prosent av eliteidrettsutøverne som deltok i undersøkelsen, hadde polycystiske eggstokker (mange små cyster på eggstokkene, som er en del av sykdomsbildet ved PCOS), mens gjennomsnittstallet for kvinner generelt er på 20 prosent.

Funnene hadde ingen sammenheng med bruk av doping. Deltagerne i studien ble jevnlig testet for dopingbruk, og alle testene var negative.

- Kan innebære at kvinnene raskere ser resultater av treningen

- Denne (lille) økningen i testosteron kan innebære at disse kvinnene lettere bygger muskler, og at de har et noe høyere oksygenopptak. Dette kan bidra til at de raskere ser resultater av treningen, og kanskje dermed synes det er gøy å satse mer, sier Hagmar i følge en nyhetssak som er publisert ved Karolinska Universitetet.

Deltagerne i de ulike delstudiene var alle toppidrettsutøvere. Den ene gruppen besto av 223 kvinner og menn som deltok i OL i 2002 og 2004, mens en annen gruppe besto av 90 kvinner som deltar i Sveriges Olympiske Komitès treningsgruppe for OL.

Hagmar sier at man ikke kan utelukke at lavt energiinntak kan føre til menstruasjonsforstyrrelser hos kvinnelige toppidrettsutøvere (jfr. den kvinnelige utøvertriaden), men at dette ikke er den vanlige grunnen. Videre påpeker han at ingen av kvinnene i hans studier var beinskjøre, men tvert i mot hadde et sterkt skjelett.

Vil du vite mer?