Informasjon

Idrettsskader - Ishockey og bandy

Ishockey er uten tvil den farligste av de lagidrettene vi driver mest med i Norge. Ishockey gir om lag tre ganger så mange skader som fotball.

Hvem er mest utsatt?

Ishockey er uten tvil den farligste av de lagidrettene vi driver mest med i Norge. Ishockey gir om lag tre ganger så mange skader som fotball. Flest skadde ser man i aldersgruppen 13-24 år. Over 90 prosent av de skadde er menn, og de fleste skadene skjer innenfor organisert idrett.

Hvilke skader er vanligst?

I ishockey dominerer akuttskader, mens belastningsskader er sjeldnere. Ikke overraskende er det sammenstøt med andre spillere og med vantet som er den vanligste skademekanismen i disse idrettene, ikke slåsskampene. Fall er også hyppig årsak til skade. Forstuvning av ledd er den dominerende skadekategori. Leddbåndene blir sjelden skadet, noe man kan sette i sammenheng med spillernes gode beskyttelsesutstyr. En fjerdedel av skadene i hockey og bandy skyldes støt eller slag med påfølgende indre blødning, mest i muskulatur. En av fem skader er brudd.

På tross av hjelmbruk rammer en tredjedel av skadene hodet. Dette inkluderer kjevebrudd og tannskader på grunn av manglende visirbruk. Visirbruk kunne også ha forhindret øyeskader av kølle og puck, som også er med i kategorien hodeskader. Likevel må det sies at de fleste hodeskadene er lite alvorlige sår og hevelser.

Skader i hendene er også hyppige, ofte fordi at man tar seg for ved fall på isen. Skulderskader ses i 5% av skadetilfellene, og disse oppstår når man i ishockey blir taklet mot vantet.

Både hockey og bandy er høyhastighetsidretter med mye kroppskontakt og høy temperatur på isen. Likevel er den store majoriteten av skadene lite alvorlige.

Akillestendinopati

Ankelligament bakfra

Skulderledd
Skulderledd
Skulderleddsluksasjon
Skulderleddsluksasjon
Fremre korsbåndskade
Fremre korsbåndskade
Korsbånd
Korsbånd

Forebyggende tiltak

 • Solid treningsgrunnlag med henblikk på både styrke, kondisjon og teknikk
 • Klart regelverk for å forebygge og stoppe utvikling av konfliktsituasjon
 • Respekt for regelverket
 • Dommeren må gripe raskt inn for å hindre utarting
 • Unngå skarpe gjenstander og harde fremspring langs vantet
 • Konsekvent bruk av hjelm som er godt festet
 • Konsekvent bruk av visir inkludert øyebeskyttelse for alle aldersklasser
 • Tannbeskyttelse
 • Gjennomført bruk av polstret påkledning for å beskytte armer, hender, legg, kne og hofter
 • Vurdere utvikling av utstyr som kan gi bedre beskyttelse mot skader i midtre deler av kroppen
 • Rask inngripen av helsepersonell med kvalifikasjon og adekvat utstyr til å yte førstehjelp
 • Nøye bandasjering av åpne sårskader
 • Ta skadet spiller ut av kamp
 • Sørge for adekvat oppfølging inkludert rehabilitering før utøveren klareres for trening og spill

Vil du vite mer?

Relaterte tilstander