Informasjon

Idrettsskader - Ishockey og bandy

Ishockey er uten tvil den farligste av de lagidrettene vi driver mest med i Norge. Ishockey gir om lag tre ganger så mange skader som fotball.

Temaside om Korona

Hvem er mest utsatt?

Ishockey er uten tvil den farligste av de lagidrettene vi driver mest med i Norge. Ishockey gir om lag tre ganger så mange skader som fotball. Flest skadde ser man i aldersgruppen 13-24 år. Over 90 prosent av de skadde er menn, og de fleste skadene skjer innenfor organisert idrett.

Neste side