Informasjon

Idrettsskader - Ishockey og bandy

Ishockey er uten tvil den farligste av de lagidrettene vi driver mest med i Norge. Ishockey gir om lag tre ganger så mange skader som fotball.

Hvem er mest utsatt?

Ishockey er uten tvil den farligste av de lagidrettene vi driver mest med i Norge. Ishockey gir om lag tre ganger så mange skader som fotball. Flest skadde ser man i aldersgruppen 13-24 år. Over 90 prosent av de skadde er menn, og de fleste skadene skjer innenfor organisert idrett.

Neste side