Nyhetsartikkel

Ny kunnskap om hjernerystelse

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Raskt skiftende tegn og symptomer

Hjernerystelse er en skade som i den akutte fasen er i utvikling, med raskt skiftende tegn og symptomer som gjenspeiler en underliggende fysiologisk skade i hjernen. Hjernerystelse i idrett er regnet som en av de mest komplekse skader å diagnostisere, vurdere og håndtere i idrettsmedisinen. På nåværende tidspunkt finnes det ingen perfekt test eller markør som kan gi en umiddelbar diagnose. Ettersom skaden er en prosess i utvikling, er det ikke mulig tidlig i forløpet å utelukke at en hendelse kan føre til kortvarige  nevrologiske symptom. De akutt oppståtte tegnene reflekterer i de fleste tilfeller funksjonsforstyrrelser og ikke strukturelle (fysiske) skader på hjernevevet, slik at bildediagnostikk som CT og MR vil vise normale forhold.

Per nå finnes ingen perfekt diagnostisk test eller markør som klinikerne kan stole på for å kunne stille en umiddelbar diagnose på idrettsarenaen.

I alle tilfeller der man mistenker hjernerystelse, bør den skadete tas ut av aktiviteten og undersøkes av lege. Dersom undersøkelsen fører til at man ikke lenger mistenker hjernerystelse, kan utøveren gjenoppta aktiviteten.

Utøvere med mistenkt hjernerystelse skal ikke være uten tilsyn.

Forrige side Neste side