Informasjon

Idrettsskader - Langrenn

De fleste som skader seg på ski, er turløpere.

Sammenlignet med andre idretter er langrenn en skånsom sport. Risikoen for skader ved langrenn er langt lavere enn for eksempel alpin skiidrett, anslagsvis bare en tiendedel. Av de ulike skadetypene utgjør belastningsskader 75 prosent blant idrettsutøverne, mens skader utgjør 25 prosent.

Hvem er mest utsatt?

Like mange menn som kvinner blir skadet. Det er flest skader hos yngre opp til 30 år, men et betydelig skadeantall ses også i eldre aldersgrupper. Det store flertallet av de som skader seg, er turløpere og mosjonister. Den organiserte idretten står for bare 4 prosent av skadene.

Belastningsskader blant langrennsløpere

Belastningslidelser oppstår som regel på grunn av langvarig overbelastning. De kommer ofte utenfor konkurranseperioden, gjerne i forbindelse med løping, men er heller ikke uvanlig ved deltakelse i langløp. Følgende belastningsskader dominerer:

Tricepssmerter: Er mest fremtredende innenfor klassisk langrenn med mye staking, særlig i overgangen mellom rulleski- og skisesongen. Staking belaster tricepsmusklene på baksiden av overarmen.

Korsryggsmerter: Også dette er i de fleste tilfeller en belastningslidelse. Risikoen øker med ensidig trening og konkurranseform.

Lårsmerter: Smerter i lårmuskulaturen som følge av overbelastning.

Hvilke akuttskader er vanligst?

Håndleddsbrudd

Nesten 90 prosent av skadene er fallskader. Leddskader er dominerende, men det er også et stort antall bruddskader, hovedsakelig i armer og ben. Vanlig er det også med slag- og støtskader som har ført til blødning i muskulatur i og omkring ledd. Flesteparten av de tilskadekomne har lettere skader, men det er en andel moderate og meget alvorlige skader. De med meget alvorlige skader har større bruddskader i kombinasjon med skade på indre organer.

Tommelen er utsatt for skade på sideleddbåndet. En skade som oppstår når en faller, og der skistaven presser tommelen sidelengs.

Forebyggende tiltak

Ulykkesforebyggende tiltak

 • Godt preparerte traséer
 • God avstand fra løype til faste elementer som trær og stolper
 • Varselskilt før særlig farlige punkter i løypa
 • Unngå skarpe svinger i bunnen av bratte bakker. Dette er særlig viktig i løyper hvor man går med klassisk stil (skiene fast i dype spor)
 • God forberedelse
 • God teknisk trening
 • God oppvarming og uttøyning
 • Riktig bekledning i forhold til temperaturen
 • Respektere gjeldende temperaturgrenser

Personskadereduserende tiltak

 • Bekledning: Et godt isolerende lag innerst, vindtett lag ytterst
 • Bruk hansker og lue
 • Vindbeskyttende briller ved kaldt klima. Hvis vinden er sterk, bør slike briller brukes selv i moderat kulde, for å minske risikoen for skade på øyets hornhinne
 • Velg et treningsterreng og en turlengde som passer for dagen, årstiden og formen din
 • Sørg for riktig førstehjelp
 • Godt førstehjelpsutstyr
 • Godt kvalifiserte førstehjelpere
 • Sørg for god oppfølging ved behandling og rehabilitering

Vil du vite mer?

Relaterte tilstander

Illustrasjoner