Informasjon

Lårhøne - støtskade mot quadricepsmuskelen

En lårhøne er en av de vanligste idrettsskadene.

Hva er en lårhøne?

Det er særlig i kontaktidretter som fotball, håndball og ishockey at skaden opptrer hyppig.

Quadricepsmuskelen
Quadricepsmuskelen

En lårhøne er en muskelskade i låret som medfører en blødning i eller rundt muskulaturen - vanligvis på forsiden av låret, i quadricepsmuskelen. På fagspråket kalles dette en lårkontusjon. Et kraftig spark eller støt mot låret fører til overrivning av mindre blodårer og muskelfibrer, og det oppstår en blodansamling, et hematom.

Muskelen er mer motstandsdyktig mot skade hvis den er sammentrukket (kontrahert) når skaden treffer.

Muskelskade

Quadricepsmuskelen består av flere muskelgrupper. Disse er atskilt fra hverandre, og de er omgitt av bindevevshylser og danner såkalte muskellosjer. Blødningen i muskelen kan enten skje inne i muskelen (intramuskulært) eller mellom muskelfiberbuntene (intermuskulært, det vil si utenfor muskellosjen). Ved blødning inne i muskelen fylles muskellosjen med blod, og trykket øker fordi hylsen slipper ikke blodet ut. Trykkøkningen skyldes også at blødningen utløser en betennelsesreaksjon, og muskelcellene i området svulmer opp. Det økte trykket, og det at blodet blir værende inne i muskellosjen, gjør at slike skader er smertefulle, bevegelsene er hemmet og det tar tid før de er leget. Blødning mellom muskellosjene gjør at blodet sprer seg utover, oftest ned mot kneet, og fordeler seg mellom muskellosjene og gir langt mindre smerter og ubehag.

Symptomer

Skaden utløser akutte smerter, men det tar gjerne noen minutter før smertene blir skikkelig sterke. Det oppstår etter hvert hevelse, låret blir hardt, og det blir tiltakende vanskelig å bevege låret og benet. Dersom skaden befinner seg intermuskulært, vil det kunne ses bloduttredelser i underhuden nedenfor skadestedet.

Diagnostikk

Skademekanismen er typisk, og det er sjelden tvil om årsaken. Dersom kneleddet ikke lar seg bøye over 90°, tyder det på en intramuskulær skade. En kan inndele disse skadene i mild (klarer å bøye mer enn 90°), moderat (bøyer 45-90°) eller alvorlig (bøyer mindre enn 45°). Omkretsen av låret er ofte økt. Uvanlig sterk smerte gir mistanke om muskellosjesyndrom. Bildediagnostikk er vanligvis ikke påkrevd, eventuelt gjøres ultralyd.

Behandling

Førstehjelp er avgjørende for å begrense skaden. Immobilisering, nedkjøling, komprimerende bandasje og låret hevet høyt. Ved skade på forsiden av låret gjøres det praktisk ved å legge vedkommende på ryggen, bøye opp i hofteleddet og i kneleddet (120°). Den komprimerende bandasjen legges i akuttfasen rundt både låret og leggen som er klemt mot hverandre når kneleddet er maksimalt bøyd. Dette øker trykket inne i lårmuskelen og bidrar derfor til å begrense blødningen. Denne bandasjeringen kan gjerne brukes i opptil 24 timer. Bruk krykker. I tillegg er det vanlig å gi et NSAID (eks. Naproxen, Ibuprofen) for å dempe betennelsesreaksjonen som følger. NSAIDs-behandlingen behøver ikke vare i mer enn 2-3 dager.

Dersom det er en større blødning, bør du vente i ca. fem dager før du begynner med aktive øvelser igjen. Ved mindre blødning kan du starte tidligere. Opptreningen kan begynne med sykling, da det stimulerer sirkulasjonen i skadeområdet - noe som er gunstig i tilhelingsprosessen. Kom også i gang med tøyningsøvelser, men ikke tøy utover smertegrensen. Etter hvert kommer du også i gang med styrkeøvelser. I noen tilfeller kan massasje hos fysioterapeut være gunstig.

Dersom kneet forblir utstrukket etter skaden (i ekstensjon), vil quadriceps starte å tilhele i en forkortet posisjon og du vil oppleve en smertefull og langsommere rehabilitering.

Forsinket behandling

Dersom den skadde kommer under behandling etter at det har oppstått intramuskulær blødning, og krampe (spasme) har gitt betydelig nedsatt knebøyning, kan følgende prosedyre forsøkes - helst under ledelse av fysioterapeut:

 • Pasienten ligger
 • En hjelper bøyer kneet til maksimal smertefri bøyning
 • Hold denne bøyde posisjonen selv om den skadde føler trang til å strekke
 • Slapp opp denne stillingen når pasienten føler seg sliten i den skadde muskelen
 • Hensikten er å få den spastiske muskelen til å slappe av ved å trette den ut
 • Etter som muskelen blir sliten, utføres passive quadriceps uttøyninger ved å bøye kneet mens den skadde ligger
 • Gjenta denne kombinasjonen av utstrekking, avslapping og bøyning 3 ganger, immobiliser så ved maksimal smertefri bøyning
 • Den skadde bør bruke krykker
 • Gjenta denne prosessen to ganger daglig og øk antallet repetisjoner
 • Immobiliseringen avsluttes når 120° bøyning er oppnådd
 • Stans bruken av krykker når lårmusklene på begge bena er like i størrelse og muskelspenning

Prognose

En intermuskulær blødning tilheler forholdsvis raskt over et par uker. Intramuskulær blødning derimot kan kreve mange uker inntil full rehabilitering. Varigheten på restitusjonsfasen avhenger av størrelsen på blødningen og hvor raskt førstehjelpen settes inn.

Når en idrettsutøver gjenopptar idrettsaktiviteten, bør vedkommende bruke en beskyttende bandasje som dekker godt og vel skadestedet gjennom resten av sesongen. Tidspunkt for gjenopptakelse av idrettsaktivitet varierer fra 2 dager til 10 uker, avhengig av skadens omfang og førstehjelpsbehandlingen. Den skadde er klar for ny aktivitet når det oppnås 120° bøyning og det er ingen tegn til quadriceps svakhet eller muskelsvinn.

Vil du vite mer?