Nyhetsartikkel

Mange ansiktsskader unngås med sykkelhjelm

En svensk studie viser at fire av 10 alvorlige ansiktsskader blir forhindret om man bruker sykkelhjelm.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det oppgis noe ulike tall for hvor mange syklister som skades hvert år i Norge, men tall fra Trygg Trafikk viser at årlig oppsøker 4500 - 5000 personer legehjelp etter sykkelulykker. De fleste skadene er mindre alvorlige, men de alvorligste tilfellene kan gi varige skader på hode, ansikt, nakke eller skuldre. Ifølge Trygg Trafikk er omtrent 20 prosent av de alvorligste skadene hodeskader.

Les også: Sikkerhet på sykkelen

En ny svensk studie utført på vegne av Sveriges største forsikrings- og pensjonsselskap, Folksam, viser at fire av 10 alvorlige ansiktsskader blir forhindret om man bruker sykkelhjelm.

Samtidig vil bruk av sykkelhjelm redusere risikoen for sykkelrelaterte hodeskader som fører til kroniske plager med 60 prosent.

Omtrent 55 000 skader fra de svenske sykehusene i perioden 2003 til 2012 er inkludert i denne undersøkelsen.

- Studien viser at hjelm har et stort beskyttelsespotensiale og en billig måte å forhindre livslange plager på, sier Matteo Rizz, som er trafikksikkerhetsforsker ved Folksam.

Andre studier, blant annet en undersøkelse som omfatter flere sykehus i Seattle i USA, konkluderer med at syklister som bruker hjelm reduserer risikoen for hodeskader med 85 prosent, og at hjelm er spesielt viktig for barn, fordi de får de mest alvorlige hodeskadene i sykkelulykker.

Les også: Sykkelhjelm og hodeskader

Hva former hjelmvanene?

Statens väg- och transportforskningsinstitut i Sverige har ved hjelp av intervju av fokusgrupper undersøkt hvordan sykkelhjelmvanene er blant folk, og nylig utgitt en rapport om dette.

Her er noen av funnene i rapporten:

  • Mange begynner å bruke hjelm i forbindelse med at de får barn. Det er fordi man vil beskytte seg ekstra og være et forbilde.
  • Flere bruker hjelm i områder der man kan sykle fort, der det er mange biler, der trafikkintensiteten er høy og det oppleves som farlig å sykle.
  • Å bruke sykkelhjelm er mer vanlig blant de som sykler til jobb og mennesker med høy utdanning.
  • Det oppleves som vanskelig for mange å bruke hjelm når de har ærender i byen - blant annet fordi man ikke vet hvor og hvordan hjelmen skal oppbevares.
  • Det oppleves også for mange ubekvemt å bruke både hjelm og lue om vinteren.
  • Å ta vare på frisyren er et argument for å la hjelmen ligge.

Les hele rapporten her

Hvor mange bruker hjelm?

Den svenske studien viser at det er store forskjeller innad i landet på hvor mange som bruker hjelm. Folk i Stockholm var helt klart de som oftest brukte hjelm.

Les også: Derfor bør du sykle til jobben

I Norge har Statens Vegvesen utført en undersøkelse som viser at bare halvparten av nordmenn bruker hjelm. Denne undersøkelsen viser at menn og barn er flinkest, mens ungdom er de dårligste hjelmbrukerne.

En dybdeundersøkelse av alle dødsulykkene i trafikken i 2011 utført av Vegvesenet, viser at 12 personer døde i forbindelse med sykling - åtte av disse hadde ikke hjelm. Minst to av disse kunne reddet livet dersom de hadde brukt hjelm.

I Norge er det ungdom fra 12–17 år som er dårligst på å beskytte hodet - her bruker 32 prosent av de som sykler hjelm. Barn under 12 år er den gruppen som bruker hjelm oftest (73 prosent).

Jentene er flinkest til å bruke hjelm i begge disse gruppene, men når ungdom passerer 17 år, er det guttene som oftest bruker hjelm.

Les også: Sykkelregler