Nyhetsartikkel

Manglende blodsirkulasjon ved trente leggmuskler

PAES (Popliteal Artery Entrapment Syndrome) er en mulig årsak til episoder med avstengning av blodforsyningen i leggen som oppstår hos ellers friske og ofte atletiske personer. Tilstanden har symptomer som kan forveksles med kronisk muskellosjesyndrom.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

For leger kan det dessuten være en utfordrende diagnose å stille.

Dette ifølge en artikkel som ble forhåndspublisert i British Journal of Sports Medicine i januar 20181.

På engelsk betegnes tilstanden for Popliteal Artery Entrapment Syndrome, PAES.

PAES er en unormalitet som fører til at popliteaarterien, pulsåren på baksiden av kneet, blir avklemt av de omkringliggende musklene og senefestene, oftest av muskelhodet på innsiden av knehasen.

Får leggsmerter ved trening

De fleste som har tilstanden, forteller at de får leggsmerter som oppstår ved anstrengelse (trening). Disse symptomene er ofte lik de som oppstår ved kronisk muskellosjesyndrom.

Dette kan være medfødt, eller det kan være forårsaket av muskelvekst. 

Normal puls i leggen

I artikkelen presenterer forfatterne en historie om en kvinnelig triatlonutøver på 38 år, som opplevde anstrengelsesutløst smerte i venstre legg. Undersøkelsen viste at hun hadde normal puls i leggene.

En nærmere undersøkelser av leggens blodårer med ultralyd viste at poplitea-arterien ble avklemt når kvinnen bøyde fotbladet ned. Røntgenundersøkelsen med innsprøyting av kontrast i blodåren viste i utgangspunktet normale blodårer i leggene, men ved forsert nedoverbøyning av foten (forced plantar flexion), viste det seg at begge poplitea arteriene ble helt avklemt.

Kvinnen fikk diagnosen PEAS og ble behandlet operativt med å frigjøre arterien fra omgivende muskulatur og sener. Ett år senere var alle symptomene borte.

Diagnosen blir ofte oversett

Forfatterne skriver at gjennomsnittstiden fra symptomstart til diagnosen PEAS stilles, er ett år, men det er oppgitt tilfeller med feildiagnosering og upassende håndtering av tilstanden i opp til 15 år. Diagnosen blir ofte oversett på grunn av pasientenes unge alder, mangel på risikofaktorer for aterosklerose (åreforkalkning), og problemer med å skille tilstanden fra andre tilstander med leggsmerter.

Feildiagnostisering av PEAS som kronisk muskellosjesyndrom har ført til at det unødig har blitt utført operasjoner i de fire muskellosjene i leggen, noe som kan gi ugunstige funksjonelle utfall.

Kan gi alvorlige følger

Uten riktig diagnose og behandling av PEAS kan det oppstå skade som kan gi kroniske følger siden arterien klemmes av. Det kan føre til vedvarende nedsatt blodforsyning til leggen og foten og i verste fall amputasjon.

Det er derfor avgjørende med rask henvisning og håndtering av tilstanden.

Forfatterne av artikkelen understreker at det er viktig å være klar over at det er sannsynlig at pulsen i knehasen og på foten er normal, med mindre tilstanden er alvorlig. Normal puls bør derfor ikke utelukke videre undersøkelser ved mistanke om PEAS.

I gjennomsnitt må det tre diagnostiske undersøkelser til for å stille diagnosen.

Kilder

Referanser

  1. Hameed M, Coupland A, Davies AH. Popliteal artery entrapment syndrome: an approach to diagnosis and management. BJSM 2018. bjsm.bmj.com