Intervju

Når bakre korsbånd ryker: trening er beste behandling

– Ved isolerte bakre korsbåndskader er trening den anbefalte og vanlige behandlingen. Men i noen sykehus i landet tester man bruk av skinne som en del av en studie, sier Lars Engebretsen, som er professor ved Norges Idrettshøgskole.

Lars Engebretsen er professor emeritus og tidligere sjef ved Ortopedisk senter, Ullevål universitetsykehus og professor og co-leder ved Senter for idrettsskadeforskning ved Institutt for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole. Han er ortoped og har forsket særlig på idrettsskader og kneskader.

Han forteller at det ofte ryker også andre ligamenter i kneet ved bakre korsbåndskade. Da kan operasjon være nødvendig. Men i de tilfellene det kun er bakre korsbånd som har røket, er fysioterapi – altså trening – den foretrukne behandlingen.

Diagnosen

Vi har bedt Engebretsen kommentere opptreningen Kristian Thanem Bjøru fulgte etter at han røk bakre korsbånd. 

– Det gikk litt tid før han fikk stilt diagnosen. Slike skader kan være vanskelige å diagnostisere. Man bør få en ortoped til å se på det. Men det ble gjort MR, og det var riktig. Man kan også se skaden ved å ta et såkalt stressbilde på røntgen, sier Engebretsen.

Bakre korsbåndskader oppstår langt sjeldnere enn fremre korsbåndskader. Av sistnevnte meldes det inn omtrent 4000 skader i året. Cirka 2000 av disse blir operert. Til sammenligning oppstår det omtrent 200 bakre korsbåndskader i året.

Bruk av skinne

– Det vanligste er å trene slik Thanem Bjøru gjorde. Hvis det ble brukt skinne var han antagelig en del av et forskningsprosjekt, der de som får skaden blir delt i to grupper. Den ene gruppen får skinne, mens den andre får fysioterapi, sier Engebretsen.

Når bakre korsbånd ryker, så kan det skje på tre forskjellige måter. Dersom det ryker midt på og båndet går tvers av, er det lite sannsynlig at det gror dersom det ikke er kontakt mellom endene.

Skinnen det er snakk om, er dynamisk og dytter leggbeinet fremover. Dersom det er kontakt mellom korsbåndene vil båndet kunne gro. Om det er kontakt eller ikke, kan ses på MR-bildene. Det tar vanligvis seks uker før det har grodd, og enda lenger tid før det blir normalt.

– I laboratorieundersøkelser virker skinnen som den skal, men foreløpig vet vi ikke hvordan den virker på mennesker. I laboratoriet ser vi at fibrene nærmer seg hverandre og kan gro, sier han.

Engebretsen forstår at skinnen kan oppleves som veldig tungvint.
– Noen må kanskje gå med skinne i et halvt år. Da skal du være sikker på at det virker, sier han.

Gror ikke sammen igjen

Korsbåndet er som et tykt strikk. Når det ryker, gror det ikke sammen igjen. Når man trener seg opp, trener man seg altså opp til å klare seg uten korsbåndet.
– Når vi opererer korsbåndskader, reparerer vi ikke korsbåndet. Det klarer vi ikke. Vi lager et helt nytt bånd. Enten tar vi et bånd fra forsiden av kneet, eller vi bruker et bånd fra en død donor.

Å ryke korsbåndet kan virke som en katastrofe der og da, særlig for aktive idrettsutøvere. Men mange kommer tilbake til sitt vanlige aktivitetsnivå, også innen toppidretten.
– Det er flere spillere i eliteserien i fotball som ikke har bakre korsbånd. De klarer seg helt fint, sier Engebretsen.