Informasjon

Idrettsskader - Orientering og terrengløp

Den vanligste måten å skade seg på i orientering og terrengløp, er at man snubler og faller.

Hvem er mest utsatt?

Det er forholdsvis få skader i orientering og terrengløp i Norge. Ikke overraskende er det unge mennesker som oftest blir skadet, noe som selvsagt henger sammen med at de er mest aktive. En tredjedel av de skadde er under 17 år. Det er få skadde over 30 år. Kjønnsfordelingen er nokså lik, men litt flere menn enn kvinner blir skadet.

Neste side