Informasjon

Idrettsskader - Orientering og terrengløp

Hvilke skader er vanligst?

Fire av ti skader kommer etter fall. Det er heller ikke uvanlig at man faller utfor skrenter og lignende, først og fremst i orientering. Akutt overbelastning er også en vanlig skademekanisme, dvs overtråkk, strekkskader, vridninger osv.

Når det gjelder skadetype, er det leddskadene som dominerer; hele 40 prosent av skadene rammer ledd. Leddbåndene berger imidlertid i de fleste tilfellene. En av ti er sårskader, og disse kommer først og fremst i orientering ved at man risper seg opp på kvister og lignende. Det er ikke så vanlig med bruddskader i disse idrettene. Som man kan forvente når man løper på ujevnt og uoversiktlig underlag, er det i veldig mange tilfeller anklene og bena det går utover.

Både orientering og terrengløp er lavrisikoidretter, og det gjenspeiles i antallet alvorlige skader, som er meget lavt.

Ankel, leddbånd utsiden
Ankel, leddbånd innsiden
Ankel, leddbånd innsiden
Forrige side Neste side