Informasjon

Overtrening

Det er ikke uvanlig at idrettsutøvere opplever kortere eller lengre perioder med slapphet og fall i prestasjoner som en følge av tilsynelatende normal trening.

Idrettsutøvere trener for å forbedre sine prestasjoner. Økte prestasjoner oppnås gjennom økte treningsbelastninger. Økte belastninger tolereres kun dersom det innimellom er perioder med hvile og rekonvalesens, såkalt treningsperiodisering. Altfor intensiv trening kan føre til overbelastning og eventuelt overtrening.

Overbelastning og overtrening oppstår når balansen mellom treningsbelastningen og tid til restitusjon blir ugunstig, og du ikke rekker å gjenvinne kreftene før du er i gang med nye tunge treningsøkter. Da kan det oppstå overbelastning og muligens overtrening.

Det er viktig å skille mellom de to tilstandene overbelastning ("overreaching") og overtrening1:

  • Overbelastning oppstår som et resultat av intens trening. Tilstanden oppfattes ofte som en normal og ønsket tilstand hos eliteutøvere fordi det tar forholdsvis kort tid å gjenvinne overskuddet (ca. 2 uker). Muligens oppstår også en overkompensatorisk effekt - du kan oppnå en prestasjonstopp.
  • Overtrening er en mer vedvarende tilstand. Her vil tiden som behøves for å gjenvinne overskuddet, være mye lengre. Det kan ta både uker, måneder og i noen tilfeller år.

Forskning på dette feltet har i all hovedsak vært konsentrert om overbelastede og ikke overtrente utøvere. Dette skyldes delvis manglende diagnostisk verktøy, variasjoner i forskningsresultater, få gode studier og store individuelle variasjoner i reaksjon på trening2-3. Det meste av kunnskapen om overtrening er anekdotisk, det vil si basert på beskrivelser av enkelttilfeller.

Det er fortsatt ingen klare konklusjoner vedrørende årsak, sykdomsmekanismer, tidlig diagnose eller forebygging av overtrening syndrom1-2,4.

Overbelastning og superkompensasjon

Overbelastning utnyttes ofte bevisst av idrettsutøvere i et treningsopplegg for å fremme yteevnen, spisse formen. Intense treningsperioder reduserer prestasjonene, men etterfulgt av passelige perioder med lett trening oppnås gjerne en "superkompensatorisk" effekt der utøveren oppnår bedre resultater enn det han eller hun klarer til vanlig. Det er vist at det er mulig å gjenvinne prestasjonsevnen innenfor en 2-ukers periode5. Slik overbelastning kan derfor anses som en forholdsvis normal, harmløs og ofte tilsiktet tilstand i treningsprosessen.

Neste side