Informasjon

Overtrening

Overtrening

Idrettsutøvere som er i en overtrent tilstand, trenger måneder og kanskje år for å bli helt bra. I mellomtiden blir karrieren satt alvorlig tilbake. Symptomer som utmattethet, reduserte prestasjoner, vekttap, tap av lyst til å trene og humørsvingninger oppfattes å være mer uttalte ved overtrening enn ved overbelastning, men det mangler forskning som kan bekrefte dette. Siden det ikke finnes noen objektive, diagnostiske funn som kan bekrefte at en utøver er overtrent, må diagnosen stilles ved å utelukke andre mulige forklaringer. Hvis legene ikke finner en alternativ forklaring, konkluderes det med at utøveren er overtrent.

Hovedskillet mellom overbelastning og overtrening er altså tiden det tar før utøveren gjenvinner sin tidligere prestasjonsevne, og ikke typen treningsbelastning eller grad av svekket yteevne.

Det hevdes at mens overbelastning først og fremst er knyttet til lagidretter og idretter preget av eksplosivitet og kraft, er overtrening vanligere i utholdenhetsidretter.

Forrige side Neste side