Nyhetsartikkel

Øyeskader i idrett

90 prosent av øyeskader som oppstår i forbindelse med idrett, kan forebygges ved bruk av beskyttelsesbriller. Likevel er det fortsatt få som bruker dette.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Øyeskader er den vanligste årsaken til at barn blir blinde. De fleste øyeskader hos barn i alderen 11-14 år oppstår i idrett, skriver amerikanske National Eye Health Education Program i et informasjonsskriv1.

I USA oppstår det hvert år mer enn 100 000 øyeskader i forbindelse med idrett. Baseball er  den vanligste årsaken til øyeskader hos barn som er 14 år eller yngre, mens basketball er den vanligste årsaken til øyeskader hos barn som er fra 15 til 24 år. De amerikanske tallene viser at baseball, ishockey, racket-sport (som squash og tennis), basketball, fekting, lacrosse, paintball og boksing er idretter med høy risiko for øyeskader.

Les også vår pasientinformasjon om støt mot øyet.

Høyere risiko for gutter

Gutter i alderen 11-15 år hadde opptil fem ganger høyere risiko for øyeskader enn jenter på samme alder. De fleste av skadene er relatert til idrett og prosjektiler inkludert leker, pistoler, dart, pinner, steiner og luftgevær.

I en koreansk studie fra 20162 er det også baseball som er den idretten som gir høyest risiko for øyeskader, her fulgt av fotball, og kanskje noe overraskende, er også turgåing på denne listen. Badminton, basketball, tennis og golf er også idretter med høyere risiko for øyeskade. De idrettene som ga flest alvorlige øyeskader, var fotball, fulgt av golf og badminton.

Ettersom det varierer hvilke idretter som er mest populære i ulike land, vil også de idrettene som oftest gir øyeskader, variere.

Turgåing økte risikoen hos voksne

7467-2-tur.jpg
Turgåring var en viktig risikofaktor for rifter på øyet hos voksne over 40 år. Illustrasjonsfoto: Colourbox

De fleste av de som ble registrert i studien, var menn (88 prosent). Aldersgruppene som ble hyppigst rammet av øyeskader generelt, var 10-19 år og 20-29 år.

For voksne over 40 år var turgåing en viktig risikofaktor. 

Totalt antall deltagere i den koreanske studien var 446 personer som kom inn på akuttmottak ved ni ulike sykehus i Korea i perioden mars til september 2010. Alle disse hadde idrettsrelaterte øyeskader. Totalt antall personer som kom inn på de gjeldende akuttmottakene med øyeskader i perioden var 5356 personer. 

De vanligste øyeskadene var blødning i øyet (24 prosent), brudd på bein i øyehulen (15 prosent), skrapeskader på hornhinnen (12 prosent) og blødning under øyets bíndehinne (subkonjunktival blødning (14 prosent).

Årsaker til øyeskader

Årsaken til skader har i andre studier blitt vist å være ball som treffer øyet, kroppsdel som treffer øyet, og kølle eller racket som treffer øyet. Øyeskader i forbindelse med fotball eller basketball forekom oftest etter treff fra kroppsdel eller ball mot øyet. Skader fra turgåing var oftest forårsaket av skraper fra kvister og greiner.

Den koreanske studien viste at mindre enn ti prosent av de som ble skadet, hadde brukt øyebeskyttelse. Videre skriver de at øyebeskyttelse burde vært påbudt i ballidrett, hvor de fleste skader oppstår i forbindelse med kollisjoner i høy fart og med mye kraft.

For turgåere er det mindre hastighet og fart involvert, og det kan være nok å bruke enkle beskyttelsesbriller.

Få idretter med påbudt øyebeskyttelse

11894-2-ishockey.jpg
Ansiktsbeskyttelse som blir brukt i ishockey, fører til besparelser på ti millioner dollar i året i USA.

De amerikanske tallene viser at 90 prosent av idrettsrelaterte øyeskader kan forebygges ved hjelp av beskyttelsesbriller, likevel er det få idretter der slik beskyttelse blir brukt.

I ishockey regner man i USA med at ansiktsbeskyttelsen som blir brukt fører til besparelser på ti millioner dollar i året.

I Norge er det få idretter hvor det er påbudt med beskyttelsesbriller, men det er påbudt ved innebandy for deltagere under 19 år. Det blir også (som i USA) brukt ansiktsbeskyttelse i ishockey.

 

Kilder

Referanser

  1. Sports-Related Eye Injuries: What You Need to Know and Tips for Prevention, Speaker`s Guide nhi.no
  2. Moon S, Ryoo HK, Ahn JY. Analysis on sports and recreation activity-related eye injuries presenting to the Emergency Department. Int J Ophthalmol 2016. www.ncbi.nlm.nih.gov