Informasjon

Patellofemoralt syndrom (løperkne)

Temaside om Korona

Andre tiltak

Følgende aktiviteter anbefales:

  1. Vanlig skigåing. Helst bare i småkuppert terreng slik at du unngår ploging nedover og fiskebein oppover bakkene.
  2. Sykling på flatt terreng uten motbakke eller ergometersykling uten motstand. I begge tilfeller med så høyt sete som mulig slik at du sykler mest mulig med så strake knær som mulig.
  3. Svømming på rygg samt crawl, da svømmer du med strake knær, mens brystsvømming bør unngås.

Husk at smerter er kroppens varselklokker. Hvis det under noen aktivitet oppstår smerter, så bør du lytte til denne varselklokken og avslutte den aktuelle aktiviteten.

Forrige side Neste side