Informasjon

Idrettsskader - Rideulykker

Rideulykker skjer oftest fordi rytteren mister kontrollen over hesten. Blant tiltak som kan forebygge alvorlige skader, er bruk av riktig sikkerhetsutstyr, og at ridningen er tilpasset rytterens kvalifikasjoner.

I de fleste rideulykkene er årsaken at rytteren har mistet kontrollen over hesten. Vanligste skademekanisme hos ryttere er naturlig nok at de faller av hesten.

Hvem er mest utsatt?

I følge danske tall ligger rideulykker på en fjerdeplass med hensyn til antall skader innenfor idrett. I Danmark behandles omtrent 7.400 personer på skadestue hvert år på grunn av rideulykker. Nesten 60 prosent er jenter yngre enn 19 år. Hvert år er det 1-2 ulykker med dødelig utgang.

Eldre norske studier viser at nesten alle de skadde er kvinner (95 prosent), noe som gjenspeiler aktivitetsnivået. Vel halvparten av de tilskadekomne i ridning er ikke organisert i Norges Rytterforbund eller annen idrettsorganisasjon tilhørende dette idrettsmiljøet. 40 prosent av skadene skjer under organisert ridning.

Hvilke skader er vanligst?

Når det gjelder skadetype, ser man ofte hodeskade kombinert med skulderskade. Fallet fra hesten vil ofte være slik at man lander på skulderen, deretter hodet, eller disse to kroppsdeler samtidig, idet man glir ned langs hestens side. Hestens hastighet og underlagets beskaffenhet vil være avgjørende for alvorlighetsgrad. Ridning er en av de idrettsgrenene med høyest prosentandel av indre hodeskader (6 prosent). Andelen indre hodeskader er imidlertid synkende på grunn av økende bruk av riktig type hjelm.

Majoriteten av skadene er av lettere karakter, men en betydelig andel er middels alvorlige og noen få er meget alvorlige. Av og til har man også dessverre sett dødsfall i denne sporten, og årsaken har vært at hestene har løpt løpsk og kollidert med motorkjøretøy.

Brudd, krageben
Brudd, krageben
Brudd, overarm
Brudd, overarm

Forebyggende tiltak

 • Velg vanskelighetsgrad etter kvalifikasjon
 • Trapp opp aktiviteten gradvis og harmonisk i takt med egne ferdigheter
 • Velg "snille" dyr
 • Tren under trygge forhold
 • Unngå trafikkert vei. Bruk refleks når man må ferdes i trafikkert område
 • Sikre at dyret er riktig skodd for årstid og underlag
 • Unngå farlige terrengpartier under fri trening i terreng. Utvis stor forsiktighet ved ridning i skog med tette grener og andre naturlige hindringer
 • Ha god grunntrening (både styrke og kondisjon)
 • Sørg for god spenst og smidighet
 • Bruk alltid en solid hjelm
 • Bruk annet beskyttelsesutstyr
 • Sørg for riktig førstehjelp
 • Ha godt førstehjelpsutstyr
 • Påse at det finnes godt kvalifiserte førstehjelpere
 • Sørg for god oppfølging ved behandling og rehabilitering

Vil du vite mer?