Nyhetsartikkel

Ridning og risiko for alvorlig skade

Risikoen for alvorlig skade er større i ridning enn den er ved amerikansk fotball, bil- og motorsykkelløp eller skisport, men riktig beskyttelsesutstyr kan redde liv.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Trauma Surgery & Acute Care Open i oktober 20211.

Risikoen for å få skade som krever sykehusinnleggelse, er større ved ridning enn for andre potensielle risikoaktiviteter som amerikansk fotball, bil- eller motorsykkelløp, eller skisport. Oftest var det skader i brystet som førte til innleggelse, men hode- og nakkeskader var de mest dødelige skadene, viser funnene fra studien.

Ifølge amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) deltar mer enn 30 millioner mennesker i rideaktivitet i USA hvert år. Fra før av er relativt lite kjent om forekomst og konsekvens av skader fra rideulykker. For å finne ut mer om dette hentet forskerne data fra US National Trauma Data Bank om skader voksne har fått i rideulykker i perioden 2007-2016.

Ridning - er det god trening?

Gjennomsnittsalder var 47 år

Detaljer fra 45.671 personer med skader fra rideulykker ble hentet ut. Hos 20.880 av disse var informasjonen ufullstendig. Dermed ble informasjon fra 24.791 personer inkludert i analysen.

Gjennomsnittsalderen på de som ble skadet, var 47 år. Det var omtrent like mange menn og kvinner som ble skadet.

Det vanligste skadestedet var brystet (37 prosent). Armer og bein ble skadet i 26,5 prosent av tilfellene, mens 23 prosent hadde hodeskader.

Alvorlig nevrologisk skade ble funnet hos 3.5 prosent. I denne gruppen var hode- og nakkeskader mest sannsynlige årsak.

Hode- og nakkeskader rammet 706 av de inkluderte.

For god til å ri med hjelm?

Flest milde til moderate skader 

De fleste skadene som ble registrert, ble kategorisert som milde (33 prosent) til moderate (43,5 prosent). Omtrent en av ti hadde behov for kirurgisk behandling.

Personer i alderen 50 til 59 år hadde størst sannsynlighet for å måtte oppsøke skadeavdeling. Disse utgjør mer enn en fjerdedel av de som ble skadet. Personer over 60 år utgjorde 22 prosent, mens personer i aldersgruppen 30-39 hadde færrest skader og utgjorde 13 prosent.

Over halvparten av de skadde ble skrevet ut uten behov for ytterligere oppfølging. Syv prosent ble overført til rehabilitering eller en pleieinstitusjon.

Et folkehelseproblem

320 av personene døde av skadene. Hode- og nakkeskader var vanligste årsak til død.

Studien er en observasjonsstudie og inkluderte kun personer som ble behandlet på skadesentra i USA som rapporterer data til US National Trauma Data Bank. Likevel får funnene forskerne til å konkludere med at rideulykker er et folkehelseproblem som ofte blir oversett. Resultatene de fant, antyder at farligheten ved rideaktiviteter har blitt sterkt undervurdert.

Etter å ha kontrollert for timer i aktivitet, fant de at ridning ga høyere andel sykehusinnleggelser enn andre risikoidretter som fotball, bil- og motorsykkellløp, og skisport.

Stor andel av skadde brukte ikke hjelm

Videre påpeker de at beskyttelsesutstyr kan redde liv, men at det ikke alltid blir brukt. Studier har vist at en stor andel av de som skades i rideulykker, ikke brukte hjelm da ulykken inntraff.

Økt bevisstgjøring om mulige skader og flere forebyggende tiltak for å beskytte mot hodeskader vil redusere dødeligheten betydelig, skriver de, før de avslutningsvis poengterer at få offentlige helsekampanjer har fokusert på å forebygge skader hos personer som driver med ridesport.

Flere bruker hjelm i Norge

Det er store variasjoner i bruk av ridehjelm i ulike land i verden. I USA regner man at omtrent en av åtte ryttere bruker hjelm. I Norge er bruken av hjelm heldigvis langt mer utbredt. Det finnes ikke et generelt påbud om å bruke hjelm ved all ridning og hestesport, men ved alle norske rideskoler og ridesenter er det påbud om å bruke hjelm.
 
Tidligere studier har vist at bruk av ridehjelm gir en absolutt risikoreduksjon på 40-50 prosent i ridesport2.
 
Kilder

Referanser

  1. Mutore K, Lim J, Fofana D, Torres-Reveron A, Skubic JJ. Hearing hoofbeats? Think head and neck trauma: a 10-year NTDB analysis of equestrian-related trauma in the USA . Trauma Surgery & Acute Care OPEN 2021. tsaco.bmj.com
  2. Zuckerman SL, Morgan CD, Burks S, et al.. Functional and structural traumatic brain injury in equestrian sports: A review of the Literature.. World Neurosurg 2015; 83(6): 1098-1113. www.sciencedirect.com