Informasjon

Senebetennelse i iliopsoasmuskelen

Lyskestrekk er en vanlig idrettsskade. Senebetennelse i iliopsoasmuskelen er en av flere årsaker, men ikke den vanligste.

Hva er senebetennelse i iliopsoasmuskelen?

Iliopsoasmuskelen

Iliopsoasmuskelen er en kraftig muskel i lysken og er den viktigste hoftebøyeren, det vil si at den bidrar til å løfte låret i forhold til kroppen. Den bidrar også til utoverrotasjon av låret i hofteleddet. Muskelen har sitt utspring fra nedre del av korsryggen (lumbalkolumna) og bekkenet, og den forløper på innsiden av bekkenet over nedre kant av bekkenet og hofteleddet. Iliopsoasmuskelen fester seg på øvre del av lårbeinet, ved et feste kalt trochanter minor. Selve muskelen utgjør midtre del, mens både den øvre og nedre del som fester til bein, er sener. På undersiden av muskelen ligger en stor slimpose, en bursa, som beskytter den øvre senedelen mot slitasje og gnisninger fra det underliggende benet.

Senebetennelse i iliopsoas (tendinopati) og betennelse i slimposen (bursitt) henger nøye sammen fordi de to strukturene ligger helt inntil hverandre. Betennelse (inflammasjon) i den ene fører til betennelse også i den andre strukturen. En iliopsoassenebetennelse kan være akutt, subakutt eller kronisk, avhengig av varigheten av symptomene.

Senebetennelse i iliopsoas er forholdsvis uvanlig og er i noen tilfeller en oversett årsak til lyskesmerter. Tilstanden forekommer oftere blant yngre voksne og noe hyppigere blant kvinner. Det er særlig idrettsutøvere som rammes av tilstanden, blant annet fotballspillere, dansere, turnere, roere, løpere.

Neste side