Nyhetsartikkel

Skader hos håndballspillere

Å spille håndball er forbundet med høy skaderisiko. Rapportering ved hjelp av SMS viser at skadeforekomsten blant unge elite-håndballspillere er høyere ved kampspill enn tidligere oppgitt.

Dette ifølge en dansk studie fra 20121. Formålet med studien var å få tilgang til skadeforekomst innen elitehåndball og finne ut om kjønn og tidligere skader øker risikoen for nye skader.

Lovende hjelpemiddel

517 deltagere, både kvinner og menn, deltok i denne kohort-studien. Dette var håndballspillere som spilte for U16, U18 og seniorlag. Deltagerne fylte først ut et skjema ved studiens start, hvor de blant annet svarte på spørsmål om tidligere skader og om erfaring innen idretten. Deretter rapporterte de ukentlig om skader som medførte fravær fra trening, og om håndballspill, i 31 uker ved hjelp av SMS. Skader ble klassifisert via telefonintervju. Den ukentlige svarprosenten var fra 85 til 90 prosent, og viser at SMS kan være et godt hjelpemiddel ved skadeovervåkning.

Flest overbelastningsskader

I løpet av perioden studien varte, ble det rapportert inn 448 skader. Av disse var 165 belastningsskader (37 prosent), og 283 (63 prosent) traumatiske skader (uhell). Ankelen og kneet ble oftest utsatt for traumatisk skade, dette utgjorde henholdsvis 29 prosent og 19 prosent av slike skader.

Blant de yngste spillerne (U16-spillerne) økte tidligere skader risikoen for nye skader. Blant U18-spillerne hadde guttene 1.75 ganger høyere risiko for skade enn jentene. Forekomsten av skader ved kampspill var 23.5 per 1000 kamptimer hos seniorspillerne, 15.1 per 1000 kamptimer for U18-spillerne, og 11.1 skader per 1000 kamptimer for U16-spillerne.

Høy skaderisiko

Forekomsten av skader som medførte fravær fra trening blant elitehåndballspillere, er høyere ved kampspill enn tidligere oppgitt ved håndball, men dette kan være på grunn av den nye SMS-metoden som ble brukt som registreringsmetode i denne studien, skriver forfatterne.

Håndball ble først spilt ved slutten av 1800-tallet. Sporten ble introdusert i de olympiske leker i 1936. I dag er håndball en av de mest populære idrettene i Europa og spilles av både menn, kvinner og barn i alle aldre. Å spille håndball er forbundet med høy skaderisiko.

Kilder

Referanser

  1. Moller M, Attermann J, Myklebust G, Wedderkopp N. Injury risk in Danish youth and senior elite handball. Br J Sports Med 2012;46:531-537. doi:10.1136/bjsports-2012-091022 DOI