Informasjon

Idrettsskader - Snøbrett

Som oftest er snøbrettskadene ikke alvorlige, men man ser en bekymringsfull økning i andelen alvorlige skader.

Hvem er mest utsatt?

Ifølge kanadiske tall topper snøbrettkjøring skadelisten innenfor skiidrett. Snøbrettkjøring er blitt en populær fritidsaktivitet, noe som stemmer bra overens med at de fleste skadene ses ved uorganisert kjøring. Aktive snøbrettkjørere står kun for ti prosent av skadene. Det er hyppigere med skader blant snøbrettkjørere enn blant personer på alpinski.

Dårlig justerte bindinger er den viktigste enkeltfaktoren knyttet til skader innen ski og snowboard. Bruk av leieski eller lånt skiutstyr, skistøvler og bindinger som ikke er godt tilpasset brukeren, øker risikoen for skader. Ellers er selvfølgelig erfaringsnivået, grad av risiko man utsetter seg for, hvor godt trent man er og at utstyret er i orden - alle av betydning. Erfaring og ferdigheter er viktig, noe som demonstreres ved at halvparten av alle skader skjer i den første sesongen med snøbrettkjøring. På den annen side, jo dristigere snøbrettkjøreren blir med hopp, jo høyere er risikoen for hode- og nakkeskader.

Neste side