Informasjon

Idrettsskader - Snøbrett

Hvilke skader er vanligst?

Den vanligste skaden er skade av håndleddet. Snøbrettkjøreren tar seg for med hendene når han eller hun faller. Omtrent hver femte skade er håndleddsskade, og annenhver bruddskade er i håndleddet. Ved fall på strak arm kan man få brudd av benene i underarmen, like over håndleddet, men også små ben i selve hånden kan brekke. På verdensbasis rapporteres det om rundt 100.000 håndleddsbrudd årlig.

Håndleddsbrudd
Håndleddsbrudd

Leddskader er den største enkeltgruppe skader, særlig ankelskader. De fleste av disse medfører overstrekking av leddbånd, men det kan også føre til overrivning av leddbånd, og til at for eksempel skulder eller albue kan komme ut av ledd. Det er verdt å merke seg at andelen leddbåndskader er høy sammenlignet med andre idretter. Dette kan ha sammenheng med at begge bein er fastbundet til samme skibrett og ikke kan beveges i forhold til hverandre.

Kneleddskader er sjeldnere ved snøbrettkjøring enn ved alpin skikjøring. Leddbåndskader i kneet utgjør en tredjedel av alle skiskader, og det er særlig leddbåndet på innsiden av kneleddet (mediale kollateralligament) og menisken som skades. Forekomsten av fremre korsbåndskader har økt markant de senere årene. Dette er en alvorlig kneskade som holder utøveren borte fra snøbrettkjøring i minst ni til tolv måneder.

En tredjedel av dem som skader seg på snøbrett, har brudd, oftest i håndledd, arm, ankel eller legg. Seks prosent av skadene rammer hodet, og enkelte av disse er svært alvorlige. Spesielt sårbare for hodeskader er de som ikke bruker hjelm.

Rygg- og hodeskader utgjør mindre enn ti prosent av skader i forbindelse med ski og snowboard. Disse skadene er vanligvis et resultat av alvorlige fall eller kollisjoner med trær, heistårn eller andre skiløpere. Høy hastighet ser ut til å være den avgjørende faktoren i forbindelse med skader på hode og rygg.

Forrige side Neste side