Informasjon

Idrettsskader - Snøbrett

Som oftest er snøbrettskadene ikke alvorlige, men man ser en bekymringsfull økning i andelen alvorlige skader.

Hvem er mest utsatt?

Ifølge kanadiske tall topper snøbrettkjøring skadelisten innenfor skiidrett. Snøbrettkjøring er blitt en populær fritidsaktivitet, noe som stemmer bra overens med at de fleste skadene ses ved uorganisert kjøring. Aktive snøbrettkjørere står kun for ti prosent av skadene. Det er hyppigere med skader blant snøbrettkjørere enn blant personer på alpinski.

Dårlig justerte bindinger er den viktigste enkeltfaktoren knyttet til skader innen ski og snowboard. Bruk av leieski eller lånt skiutstyr, skistøvler og bindinger som ikke er godt tilpasset brukeren, øker risikoen for skader. Ellers er selvfølgelig erfaringsnivået, grad av risiko man utsetter seg for, hvor godt trent man er og at utstyret er i orden - alle av betydning. Erfaring og ferdigheter er viktig, noe som demonstreres ved at halvparten av alle skader skjer i den første sesongen med snøbrettkjøring. På den annen side, jo dristigere snøbrettkjøreren blir med hopp, jo høyere er risikoen for hode- og nakkeskader.

Hvilke skader er vanligst?

Den vanligste skaden er skade av håndleddet. Snøbrettkjøreren tar seg for med hendene når han eller hun faller. Omtrent hver femte skade er håndleddsskade, og annenhver bruddskade er i håndleddet. Ved fall på strak arm kan man få brudd av benene i underarmen, like over håndleddet, men også små ben i selve hånden kan brekke. På verdensbasis rapporteres det om rundt 100.000 håndleddsbrudd årlig.

Håndleddsbrudd
Håndleddsbrudd

Leddskader er den største enkeltgruppe skader, særlig ankelskader. De fleste av disse medfører overstrekking av leddbånd, men det kan også føre til overrivning av leddbånd, og til at for eksempel skulder eller albue kan komme ut av ledd. Det er verdt å merke seg at andelen leddbåndskader er høy sammenlignet med andre idretter. Dette kan ha sammenheng med at begge bein er fastbundet til samme skibrett og ikke kan beveges i forhold til hverandre.

Kneleddskader er sjeldnere ved snøbrettkjøring enn ved alpin skikjøring. Leddbåndskader i kneet utgjør en tredjedel av alle skiskader, og det er særlig leddbåndet på innsiden av kneleddet (mediale kollateralligament) og menisken som skades. Forekomsten av fremre korsbåndskader har økt markant de senere årene. Dette er en alvorlig kneskade som holder utøveren borte fra snøbrettkjøring i minst ni til tolv måneder.

En tredjedel av dem som skader seg på snøbrett, har brudd, oftest i håndledd, arm, ankel eller legg. Seks prosent av skadene rammer hodet, og enkelte av disse er svært alvorlige. Spesielt sårbare for hodeskader er de som ikke bruker hjelm.

Rygg- og hodeskader utgjør mindre enn ti prosent av skader i forbindelse med ski og snowboard. Disse skadene er vanligvis et resultat av alvorlige fall eller kollisjoner med trær, heistårn eller andre skiløpere. Høy hastighet ser ut til å være den avgjørende faktoren i forbindelse med skader på hode og rygg.

Forebyggende tiltak

Generelle tiltak

 • Tilrettelegge traséer uten steiner, trær eller andre faste elementer
 • Velge trasé og fart etter kvalifikasjon
 • Kjøre under god belysning og i oversiktlig terreng
 • Respektere kjøreregler
 • Organisert trening, konkurranser og øvrig kjøring må skje i offisielle anlegg

Personlige tiltak

 • Bruke hjelm
 • Bruke hånd- og armbeskyttelse
 • Vedlikehold av utstyr
 • Innstille bindingen på brettet riktig 
 • Sørge for god polstring og støtte i kne, ankel, albue og hofte
 • Sørge for god styrketrening
 • Sørge for god teknisk trening

Ansvarlighet i bakken

 • Ha alltid kontroll og vær i stand til å stoppe eller unngå andre mennesker eller gjenstander
 • Personer foran deg har forkjørsrett. Det er ditt ansvar å unngå dem
 • Du må ikke stanse på steder hvor du stenger en løype, eller hvor du ikke er synlig for personer bak deg i sporet
 • Uansett når du starter på vei nedover, eller kommer inn i bakke/løype, se oppover og ta hensyn til andre
 • Bruk alltid utstyr som forhindrer at brettet tar ut på egen hånd
 • Observer og ta hensyn til alle skilt og advarsler. Hold deg unna stengte traseer eller områder
 • Før du bruker en heis vær sikker på at du har kunnskap og evne til å komme på, holde deg i og komme av på en sikker måte

Andre tiltak

 • Sørge for adekvat førstehjelpsutstyr og kvalifisert personell
 • Gjennomføre riktig førstehjelp på skadestedet
 • Sikre godt gjennomført behandlingsopplegg og rehabilitering

Vil du vite mer?

Relaterte tilstander

Kilder

Referanser

 
 • Dunn KA. What are the health hazards of snowboarding. West J Med 2001; 174: 128-30. PMID 11156926