Informasjon

Sykkelhjelm og hodeskader

I vårt naboland Sverige er sykkelhjelm påbudt.

Det har ført til at antall barn som må innlegges på sykehus på grunn av hodeskader etter et sykkeluhell, er redusert med 93 prosent siden 1978.

Det viser en studie utført av forskerne Diana Stark Ekman ved University West, og Robert Ekman ved Karlstad Universitet. I området Skaraborg, der det er blitt drevet intense kampanjer for sykkelhjelm, har antall hodeskader blitt redusert med 99 prosent.

Les også:Sikkerhet på sykkelen

Inggard Lereim er professor og leder av Norsk trafikkmedisinsk forening. Han mener det er på høy tid med et påbud også i Norge, og sier til NHi.no at sykkelhjelm er avgjørende når det kommer til sykkelulykker. På oppdrag for Samferdselsdepartementet gikk han for noen år tilbake gjennom de 20 nyeste forskningsrapportene internasjonalt, samt norske data som omhandlet sykling og sykkeluhell.

Hjelm mot hodeskader

- Det er 10 ganger så stor fare for å få en hodeskade i forbindelse med sykkelulykke om man ikke bruker hjelm, sier han. Blant syklister som ikke bruker hjelm, får åtte av ti en hodeskade i forbindelse med sykkelulykker.

Lereim forteller at i Norge skades 13000 syklister hvert år – en tredjedel er barn under 14 år. Ti prosent av skader på sykkel er hodeskader, og en av fem sykkelskader som behandles på sykehuset er hodeskader.

Lereim sier at også i Norge er andelen barn som bruker hjelm stor, men påpeker at hjelmen må være skikkelig og godt festet. Han forteller at det finnes mange dårlige hjelmer, med en ujevn overflate. En sykkelhjelm bør ha en glatt overflate, slik at den ikke fester seg i underlaget og fremprovoserer rotasjon av hodet.

Blant barn er aldersgruppen seks til ti år mest utsatt.

- Det er fordi mange begynner for tidlig å sykle der det er trafikkert. Dybdesynet er ikke godt nok utviklet, og dermed er heller ikke bedømmelsesevnen god nok, sier Lereim. Hvert år registreres 13 000 sykkelulykker i Norge. Barn under 15 år utgjør en tredjedel av dette.

Les også: Sykkelreglene

Påbudt med hjelm

Forskeren bak den svenske studien, Diana Stark Ekman, sier til forskning.se at Sverige står i en særstilling i forhold til andre land. Og at det er de omfattende sykkelhjelmkampanjene som er årsaken til dette.

I tillegg mener hun påbudet som kom i 2005 om at alle under 15 år må bruke sykkelhjelm, har vært med på å holde antall hodeskader på et minimum. I Sverige er det også påbudt med hjelm om du sitter bakpå sykkelen.

Les også: Hodeskader og hjernerystelse

Hjelmprogrammet i nevnte Skaraborg har pågått siden midten av 1980-tallet. Der er det gjort et systematisk arbeid for å få barn til å bruke hjelm. Det har båret frukter, og hodeskader blant barn på grunn av sykkelulykker eksisterer nærmest ikke her.

Inggard Lereim hadde håpet at norske politikere var like modige.

- Vi hadde håpet på å få til et hjelmpåbud i Norge for tre år siden, sier Lereim. Da var han sammen med Landsforeningen for trafikkskadde i møte med Liv Signe Navarsete – som var samferdselsminister den gang. Men Samferdselsdepartementet ville først gjennomføre en omfattende holdningskampanje om bruk av sykkelhjelm. Og der står saken i dag. Lereim mener nå det er på tide med nye framstøt, og han håper det blir en fortgang i saken.

Bruker du sykkelhjelmen riktig?

Under en sykkelulykke er slag mot panna og tinningen de vanligste hodeskadene som kan oppstå. Derfor er det viktig at sykkelhjelmen beskytter disse områdene.

Hvis sykkelhjelmen ikke dekker pannen, eller den sitter for løst, har den liten effekt.

Ifølge Trygg Trafikk skal hjelmen sitte behagelig og fast på hodet og skal bare kunne skyves noen få centimeter fram og tilbake (ikke så langt tilbake at pannen er fri). Den må sitte så godt fast at den ikke faller av hvis du velter, men den skal ikke hindre syn og hørsel.

Hjelmen skal dekke skallen (issen), pannen, tinningene og bakhodet. Det er spesielt viktig at hjelmen dekker panne og tinninger fordi de fleste slagene mot hodet (70 prosent) treffer her. Hakereima skal ikke være elastisk, og den skal kunne justeres. I tillegg skal låsen på hakereima være lett å åpne og lukke.