Informasjon

Idrettsskader - Telemarkkjøring

Omtrent 10 prosent av skiidrettsskadene i Norge kommer som følge av telemarkskjøring.

Hvem er mest utsatt?

Telemarkkjøring utgjør en liten andel av skiidrettskader i Norge. Det er flest tenåringer og yngre voksne som blir skadet. Andelen skadde synker relativt kraftig i siste halvdel av 20-årene, til tross for at antall aktive i denne aldersgruppen er omtrent like høyt som hos de yngre. Dette tyder på at teknisk modenhet har mye å si for skadeforekomsten. Øvelse gjør rett og slett mester. 60 prosent av de skadde er menn. Telemark har økt sterkt som fritidssport, og de fleste skadene skjer da også i forbindelse med uorganisert kjøring. De aktive telemarkkjørerne står med en relativt lav andel av skadene.

Hvilke skader er vanligst?

Tre av fire skader kommer i forbindelse med fall i bakken. Kollisjon med personer forekommer sjelden, og kollisjon med trær og stolper er stadig mer uvanlig. Dette tyder på bedre anlegg og større bevissthet blant utøverne.

Omtrent 40 prosent av skadene er leddskader. Oftest berger leddbåndene, men i de tilfeller der disse skades, er det som regel ankelleddbånd det går utover. Noen få ganger skades fremre korsbånd i kneet. En av fire skader er brudd. Kun 6 prosent av skadene er hodeskader, og oftest er det snakk om mindre slagskader og sår. De fleste skadene i telemarkkjøring er lite alvorlige, og det er færre alvorlige skader her enn i de klassiske alpine grener.

Ankel, overrevne leddbånd
Ankel, overrevne leddbånd
Korsbånd sett forfra
Korsbånd sett forfra

Forebyggende tiltak

 • Velge rassikre områder for trening og konkurranser
 • Merke løypene godt
 • Drive fritrening i områder hvor det ikke finnes faste gjenstander som store steiner, trær og stolper
 • Unngå områder hvor det kan være store steile høydeforskjeller i terrenget som kan gi større hopp med ukontrollert landing
 • Velge skotøy og ski som passer til aktiviteten
 • Bruke hjelm
 • Trappe opp vanskelighetsgrad langsomt når det gjelder terreng. Ikke overvurder dine egne tekniske ferdigheter.
 • Organisert trening, konkurranser og øvrig kjøring må skje i offisielle anlegg
 • Sørge for adekvat førstehjelpsutstyr og kvalifisert personell
 • Gjennomføre riktig førstehjelp på skadestedet
 • Sikre godt gjennomført behandlingsopplegg og rehabilitering

Vil du vite mer?

Relaterte tilstander

Illustrasjoner