Informasjon

Idrettsskader - Telemarkkjøring

10 prosent av skiidrettsskadene i Norge kommer som følge av telemarkskjøring.

Hvem er mest utsatt?

Telemarkkjøring utgjør en liten andel av skiidrettskader i Norge. Det er flest tenåringer og yngre voksne som blir skadet. Andelen skadde synker relativt kraftig i siste halvdel av 20-årene, til tross for at antall aktive i denne aldersgruppen er omtrent like høyt som hos de yngre. Dette tyder på at teknisk modenhet har mye å si for skadeforekomsten. Øvelse gjør rett og slett mester. 60% av de skadde er menn. Telemark har økt sterkt som fritidssport, og de fleste skadene skjer da også i forbindelse med uorganisert kjøring. De aktive telemarkkjørerne står med en relativt lav andel av skadene.

Hvilke skader er vanligst?

Tre av fire skader kommer i forbindelse med fall i bakken. Kollisjon med personer forekommer sjelden, og kollisjon med trær og stolper er stadig mer uvanlig. Dette tyder på bedre anlegg og større bevissthet blant utøverne.

Omtrent 40% av skadene er leddskader. Oftest berger leddbåndene, men i de tilfeller der disse skades, er det som regel ankelleddbånd det går utover. Noen få ganger skades fremre korsbånd i kneet. ¼ av skadene er brudd. Kun 6% av skadene er hodeskader, og oftest er det snakk om mindre slagskader og sår. De fleste skadene i telemarkkjøring er lite alvorlige, og det er færre alvorlige skader her enn i de klassiske alpine grener.

Ankel, overrevne leddbånd
Ankel, overrevne leddbånd
Korsbånd sett forfra
Korsbånd sett forfra

Forebyggende tiltak

 • Velge rassikre områder for trening og konkurranser
 • Merke løypene godt
 • Drive fritrening i områder hvor det ikke finnes faste gjenstander som store steiner, trær og stolper
 • Unngå områder hvor det kan være store steile høydeforskjeller i terrenget som kan gi større hopp med ukontrollert landing
 • Velge skotøy og ski som passer til aktiviteten
 • Bruke hjelm
 • Trappe opp vanskelighetsgrad langsomt når det gjelder terreng. Ikke overvurder dine egne tekniske ferdigheter.
 • Organisert trening, konkurranser og øvrig kjøring må skje i offisielle anlegg
 • Sørge for adekvat førstehjelpsutstyr og kvalifisert personell
 • Gjennomføre riktig førstehjelp på skadestedet
 • Sikre godt gjennomført behandlingsopplegg og rehabilitering

Vil du vite mer?

Relaterte tilstander

Illustrasjoner