Informasjon

Skader og medisinske problemer i utholdenhetsidretter

Deltakere i utholdenhetsidretter omfatter alle aldersgrupper. Selv om eliteutøverne er i 20- og 30-årene, så utgjør personer i aldersgruppen 35 til 50 år den største gruppen.

Som følge av intensive treningsopplegg er slike utøvere i risiko for belastningsskader eller anstrengelsesutløste medisinske tilstander1.

De fleste skader i utholdenhetsidretter skyldes overbelastning. Aktuelle idretter er løping, sykling, roing, langrenn.

Utholdenhetsutøvere veksler mellom perioder med intens fysisk trening og perioder med hvile og restituering. Intensiv trening kombinert med utilstrekkelig restitusjon medfører svekket reparasjon på cellenivå og etter hvert ødeleggelse av vev. Enkelte forskere mener at vevsskade utvikler seg og øker i omfang før utøveren opplever smerte eller andre symptomer2.

Slitasjeskader - ikke betennelser

De fleste seneskader som oppstår på grunn av overbelastning, er slitasjeskader (degenerative) og ikke betennelsesreaksjoner (inflammasjon)3 slik det har vært vanlig å si. Undersøkes slike skader under et mikroskop, finner man ikke betennelsesceller. I stedet er disse seneskadene karakterisert ved slitasjeforandringer og en påfallende hemmet evne til tilheling3. På denne bakgrunn anbefales fagbetegnelsen "tendinopati" på slike overbelastningsskader, og det tilrås tilbakeholdenhet med å bruke betegnelsene "tendinitt" (som betyr senebetennelse) og "tendinose" (som betyr kronisk slitasje).

Erkjennelsen om at belastningsskader på seneapparatet er slitasjeskader og ikke betennelser, er viktig for hvordan vi behandler disse problemene. Mange idrettsutøvere med disse tilstandene opplever at de tilheler langsomt, og de krever ofte betydelige omlegginger i idrettsaktiviteten og hvile. Noen reagerer gunstig på behandling med betennelsesdempende midler (NSAIDs) eller kortisonsprøyter, andre gjør det ikke3.

Relativ hvile er en fundamental komponent i behandlingen av tendinopati, så vel som ved andre belastningsskader. Relativ hvile betyr ikke at du skal sette deg i en stol og vente på at det går over, men at du skal drive med andre aktiviteter som ikke belaster den muskulaturen som er sliten. Varigheten og graden av hvile bestemmes av intensiteten i symptomene, skadens natur og idretten selv. For å opprettholde form mens skaden heles, bør du unngå aktiviteter som er smertefulle og erstatte dem med alternative øvelser, f.eks. sykling i stedet for løping. En gradvis tilvenning til idrettsspesifikke aktiviteter er helt avgjørende for å unngå tilbakeslag.

Neste side