Informasjon

Idrettsskader - Volleyball

Volleyball krever spenst og styrke, og utøvelsen kan belaste sener og leddbånd i ankel og kneregion.

Omtrent 60 prosent av skadene i volleyball rammer aldersgruppen 13-24 år.

Hvem er mest utsatt?

Like mange menn og kvinner blir skadet. Volleyball er en populær skoleidrett, og 2 av 5 skader skjer da også i skolen. En tredjedel av skadene inntreffer i den organiserte volleyballen. Bedriftsidretten står for omtrent hver femte skade.

Hvilke skader er vanligst? 

Leddskadene er den klart største enkeltkategori skader. Vanligst er forstuvning i ankelledd og mindre fotskader, etterfulgt av hånd- og håndleddsskader.

Ankelskader oppstår oftest ved nettet når en spiller lander på en annen spiller. Fingerskader oppstår i forbindelse med blokkering av skudd eller kollisjon med andre spillere.

Spesielt er strekkeseneskader i kneleddet, (såkalt jumpers knee) vanlig. Akilleseneskader kan forekomme, og skader av både sideleddbånd og korsbånd i knær forekommer. Belastningsskader i skuldre kan forventes. Det er imidlertid få alvorlige skader i volleyball.

Jfr. lenker nedenfor til ulike skader.

Forebyggende tiltak

Tekniske tiltak

  • Vær obs på friksjonsforhold mellom skotøy og underlag. Velg riktig sko i forhold til underlag. Velg om mulig parkettunderlag, som gir langt mindre friksjon enn gummiunderlag.
  • Sørg for god sikkerhetsavstand til harde og skarpe gjenstander på siden av banen. Polstring av skarpe og andre fremstående gjenstander som ikke kan fjernes.

Personlige tiltak

  • God grunntrening er viktig, spesielt styrketrening. Sterke muskler rundt ledd minsker sjansen for leddbåndskade/korsbåndskade.
  • God oppvarming er meget viktig.
  • Lytt til kroppens signaler. Ikke press deg selv hvis du er halvskadet. Det øker bare sjansen for skade.

Generelle tiltak

  • Gi undervisning i skadeforebyggende tiltak.
  • Sørge for kvalifisert helsepersonell.
  • Gi riktig førstehjelp på skadestedet.
  • God opptrening etter skade forebygger nye skader.

Vil du vite mer?

Relaterte tilstander