Nyhetsartikkel

Aktive barn reduserer risiko for diabetes type 2 senere i livet

Fysisk aktivitet bidrar til å dempe lavgradig betennelse hos barn og dermed redusere risikoen for å utvikle diabetes type 2 senere i livet.

Barn som er fysisk aktive, vil lettere beholde en god helse når de blir voksne.

Dette har forskere fra Finland undersøkt nærmere i en studie publisert i European Journal of Sport Science1.

Forskerne har sett på sammenhengen mellom fysisk aktivitet, stillesittende tid, kosthold, kroppsfettinnhold og lavgradig betennelse hos 390 barn i alderen 6 til 8 år.

Sentrale årsaksfaktorer for diabetes type 2 er inaktivitet og overvekt. I de senere år har forskere funnet tegn på at lavgradig betennelse i kroppen (systemisk inflammasjon) karakterisert ved økte mengder sirkulerende biomarkører på betennelse (høysensitivt CRP, hs-CRP), også kan være en viktig årsaksfaktor2. Denne sammenhengen styrkes av funn som tyder på at et sunt kosthold og økt fysisk aktivitet nedsetter tendensen til systemisk inflammasjon3.

Betennelser og risiko

Fysisk aktivitet og stillesittende tid ble målt av en kombinert pulsmåler og bevegelsessensor, mens betennelse av lav grad ble målt ved hjelp av biomarkører fra blodprøver (hs-CRP, leptin, interleukin-6).

Forskerne sier i sin omtale av studien4 at mennesker med betennelse på lang sikt kan ha betydelig økt sjanse for å utvikle diabetes type 2 eller hjerte- og karsykdom.

Eero Haapala er forsker ved fakultet for idretts- og helsevitenskap ved universitetet i Jyväskylä. Hun sier at denne studien har vist at barn som var mer fysisk aktive og mindre stillesittende, hadde en sunnere betennelsesprofil enn barn som var mindre aktive.

Overvekt og kosthold

Resultatene fra studien viste også at de minst aktive barna hadde usunne betennelsesprofiler, og dette mener forskerne setter dem i fare for ulike sykdommer når de blir eldre.

Haapala sier at hovedbudskapet fra resultatene er at økende fysisk aktivitet og redusert stillesittende tid er nøkkelen til å forhindre betennelse av lav grad fra barndommen. Dette er spesielt viktig for overvektige barn. 

Resultatene fra studien antyder også følgende: de positive effektene av mye fysisk aktivitet og lite stillesittende tid på betennelse er delvis forklart av den positive effekten aktivitet har på kroppssammensetningen.

Lav fysisk aktivitet, usunn kvalitet på kostholdet og overvekt er den mest ugunstige kombinasjonen. 

Forskere fra Universitetet i Øst-Finland, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Cambridge var også involvert i studien.

Kilder

Referanser

  1. Haapala E, VäistöJ, et.al. Associations of physical activity, sedentary time, and diet quality with biomarkers of inflammation in children. European Journal of Sport Science 2021. doi:https://doi.org/10.1080/17461391.2021.1892830
  2. Gleeson M, Bishop NC, Stensel DJ, Lindley MR, Mastana SS, Nimmo MA. The anti-inflammatory effects of exercise: mechanisms and implications for the prevention and treatment of disease. Nat Rev Immunol. 2011;11(9):607-615. Published 2011 Aug 5. doi:10.1038/nri3041 DOI
  3. Poitras VJ, Gray CE, Borghese MM, et al. Systematic review of the relationships between objectively measured physical activity and health indicators in school-aged children and youth. Appl Physiol Nutr Metab. 2016;41(6 Suppl 3):S197-S239. doi:10.1139/apnm-2015-0663 DOI
  4. https://www.jyu.fi/en/current/archive/2021/03/physical-activity-helps-curb-low-grade-inflammation-in-children