Nyhetsartikkel

Barn i god fysisk form får bedre hjernekapasitet

Barn får bedre hukommelse med god fysisk form.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Barn med god kondisjon har mer hvit materie i hjernen og mer hjernevolum i områder som er forbundet med hukommelse, læring og oppmerksomhet, enn barn med dårlig kondisjon har.

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert i Frontiers in Human Neuroscience i august 20141.

Forskerne brukte MR-bilder til å finne en forbindelse mellom kropps- og mentalform hos ni og ti-åringer. De av barna som var i god fysisk form, hadde også hjerner som hadde mer fiberholdig og kompakt hvit materie, nettverk av nervefibre som er viktige for å sende signaler mellom ulike deler av hjernen. Tidligere studier har antydet at barn med bedre kondisjon har større volum i områder av hjernen med grå materie - områder som er viktige for læring og hukommelse.

Studien fant klare forskjeller mellom ulike kondisjonsnivåer og mengden hvit materie i nervebaner i hjernen, som forbinder ulike områder.

Les også: Barn og fysisk aktivitet - en gave for livet

God kondisjon er viktig for hjernehelsen

Deltagerne var 24 barn som gjennomgikk diffusjons-MR for å undersøke fem større hvite nervebaner. Mer kompakt hvit materie i slike nervebaner er forbundet med raskere og mer effektiv nerveaktivitet. Barnas fysiske form ble testet ved oksygenmålinger på tredemølle. 12 av barna var i svært god form, mens 12 av barna var i dårlig fysisk form. De av barna som ikke passet i noen av disse gruppene, ble ekskludert fra studien.

God kondisjon har en viktig rolle i hjernehelsen til barn, særlig med tanke på hjernens struktur og funksjon. Disse variasjonene som er knyttet til barnets fysiske form, er ofte kombinert med prestasjonsforskjeller. Dette synliggjøres ved at barn med svært god fysisk form presterer bedre enn sine jevnaldrende i dårligere form, ved tester på kognitiv kontroll, hukommelse og faglige prestasjoner i klasserommet.

Les også: Trening gir bedre resultater på skolen

Viktig for effektiv overføring av nerveimpulser

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Før studien var det fortsatt uvisst hvordan forholdet mellom kondisjon og mikrostruktur av hvit materie i nervebaner var i barndommen. Strukturen av hvit materie er viktig for effektiv overføring av informasjon mellom områder med grå hjernematerie, og for integrasjon av hjerneområder til strukturelle nettverk, for å støtte kognitiv funksjon.

Denne studien er den første som viser at kondisjon er positivt forbundet med mikrostrukturen av hvit materie nervefiberbaner i hjernen i løpet av barndommen. Det er mulig at barn med høyt kondisjonsnivå kan ha raskere nerveledning mellom hjerneregioner som er viktig for kognitiv kontroll.

Forfatterne skriver at denne studien er et første steg på veien til å identifisere forholdet mellom kondisjonstrening og hjernens mikrostruktur i barndommen, men resultatene bør ses i sammenheng med sine begrensninger. Det er behov for flere og større studier på området.

Les også: Bedre form med skolebasert treningsprogram

Hvit materie er knyttet til matematisk ytelse

Videre påpeker forfatterne at resultatene kommer på et viktig tidspunkt - ettersom barn er i stadig dårligere fysisk form, og de som underviser, reduserer eller fjerner muligheten for fysisk aktivitet i skoledagen til fordel for mer akademiske fag. Faktisk har forskere funnet at mikrostrukturen til den hvite materien i en nervebane som betegnes "corona radiata", vist seg å være knyttet til matematisk ytelse i klasserommet, noe som øker sannsynligheten for at det å fjerne muligheter for fysisk aktivitet i skoledagen, utilsiktet kan redusere skoleprestasjonene. Faktisk kan det være mulig at økt sammenknytning (integritet) av hvit materie, er en modningsprosess i hjernen der barn i god fysisk form utmerker seg i kognitiv og akademisk ytelse, sammenlignet med jevngamle i dårligere form. Forhåpentligvis vil disse funnene forsterke viktigheten av kondisjonstrening i barns utvikling og være sterke argumenter for mer fysisk aktivitet, både i, og utenfor skolen.

Les også: Mer kunnskap - mindre helse?

Kilder

Referanser

  1. Chaddock-Heyman L, Erickson KI, Holtrop JL, Voss MW, Pontifex MB, Raine LB, Hillman CH, Kramer AF. Aerobic fitness is associated with greater white matter integrity in children. frontiers in Human Neuroscience 2014. journal.frontiersin.org