Nyhetsartikkel

Bedre form med skolebasert treningsprogram

Ved hjelp av et skolebasert treningsprogram fikk elever forbedret kondisjon, KMI, fleksibilitet, styrke og fysiske aktivitetsnivå.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En del av suksessen lå i variert og morsom trening, som ble delt inn i mange og hyppige økter, hvor elevene også ble oppfordret til å delta i friminuttene, og til å trene hjemme.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Preventive Medicine i 2013. Forfatterne studerte hvilken effekt et multi-komponent skolebasert treningsprogram har på fysisk form og objektivt målt fysisk aktivitet hos skolebarn.

Fire skoler ble rekruttert i april 2011, og skolene ble tilfeldig utvalgt (randomisert) til behandlings- eller kontrollgrupper. Deltagerne var 213 barn med en gjennomsnittsalder på 10.7 år. Behandlingsgruppen gjennomførte et åtte ukers "Fit-4-Fun"-program. Fit-4-Fun er et nyskapende treningsprogram som fremmer og gir mulighet for energiske aktiviteter som kan gi bedre form.

Betydelig effekt

Deltagerne ble vurdert ved studiens start og etter seks måneder. Kondisjonstrening (løpetest/biptest) var det viktigste resultatet for studien, mens andre utfall/resultat var kroppssammensetning (KMI), styrke (trent ved 7 trinns sit-up test, test av armhevinger, basketball-kast test, stille lengde) fleksibilitet (trent ved "sitt og strekk") og total fysisk aktivitet (ble målt ved hjelp av skritteller).

Resultatene etter seks måneder viste at programmet ga en betydelig behandlingseffekt på kondisjon, kroppssammensetning (KMI), fleksibilitet, styrke og fysisk aktivitetsnivå. Både lærerne og elevene var svært fornøyde med programmet. Betydelige forbedringer på flere treningsområder var særlig oppmuntrende.

Forfatterne konkluderer med at tiltak i grunnskolen hvor det fokuseres på undervisning i generell trening, forbedret den fysiske formen betydelig og økte det fysiske aktivitetsnivået blant barna.

Viktig indikator for fysisk og psykisk helse

Barn som er i god fysisk form, har lavere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom og andre kroniske sykdommer. De har mindre sannsynlighet for å lide av angst og depresjon, og de har større sannsynlighet for å gjøre det bra på skolen, enn de som er i dårlig fysisk form. Samtidig vet vi at stadig flere barn er i dårlig form, at barns aktivitetsnivå reduseres ettersom de blir eldre, at overvekt og fedme øker med alderen, at barn ikke deltar ofte nok i fysisk aktivitet, og heller ikke med nok intensitet til å oppnå slike helsefordeler.

Skolen er kjent som ideelle omgivelser til å tilby fysiske aktivitetsmuligheter, til å lære elever hvor viktig fysisk aktivitet er, og lære verdien av å oppnå og vedlikeholde god fysisk form. Fit-4-Fun programmet hadde som mål å bygge et skolemiljø som støtter fysisk aktivitet, skape forbindelser mellom skole og hjem ved å involvere familie og foreldre, og til å støtte læring gjennom å iverksette et program av høy kvalitet.

Korte, hyppige og morsomme økter

Forskerne mener at resultatet utfordrer de forskerne som har konkludert med at fysiske aktivitetsprogram ikke kan forbedre kondisjonen hos barn på grunn av det relativt høye aktivitetsnivået barn allerede har, og høy naturlig utholdenhet. Men kondisjonsresultatene i studien overstiger de som tidligere er rapportert. Dette kan forklares ved å fokusere på barns treningsintensitet og totale fysiske aktivitetsnivå, skriver de. Blant annet ved bruk av morsomme og energiske aktiviteter som "sisten"/"sura", andre leker, og sportslige utfordringer, fremmet ved daglige aktiviteter i friminuttene på skolen og hjemme.

Tidligere studier støtter funnene om at korte og hyppige økter med morsomme og engasjerende aktiviteter kan forbedre fysisk form hos unge. Forfatterne understreker også hvor viktig det er å bruke friminuttene til å involvere barn i fysisk aktivitet. Forfatterne skriver at det var vanskelig å få foreldre til å engasjere seg i programmet, og at barn som fikk mindre støtte hjemmefra, oftere valgte lettere øvelser enn de som fikk støtte.

Kilder

Referanser

  1. Eather N, Morgan P.J, Lubans D.R.. Improving fitness and physical activity levels of primary school children: Results of the Fit-4-Fun group randomized controlled trial. Preventive Medicine 2013; 56: 12-19.